Általában kormányzati források és akarat híján nem haladnak a vásárhelyi beruházások

Az elmúlt hetekben, de mondhatni hónapokban nagy vihart kavartak Gyopáros Alpárnak, a Modern Városok Program kormánybiztosának, elsősorban az ellenzéki városokra tett kijelentései, miszerint nem tudják kihasználni a programokban rejlő lehetőségeket. Ezt elmondta Szegeddel és Hódmezővásárhellyel kapcsolatban is. Márki-Zay Péterrel kapcsolatban már azt is kijelentette, hogy „finoman szólva sem együttműködő”. Ezt a polgármester híváslistákkal, elküldött sms-ekkel cáfolta. Ezúttal Barák Anitával, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjével és Molnárné Kőfalvi Ágnessel, a Városfejlesztési és Építészeti Csoport munkatársával beszélgettünk a Modern Városok Program önkormányzati hatáskörébe tartozó programelemekről.

Elöljáróban elmondták, hogy az építkezési projektek tervezési és kivitelezési szakaszra oszlanak. Nettó 700 millió Ft alatt a kivitelezés lebonyolítása az önkormányzat feladata, 700 millió Ft felett viszont már nem, ekkor már a kormány által létrehozott Beruházási Ügynökség égisze alatt folyik a munka. Ennek még lesz szerepe.
Az összes Modern Városok Program eleménél az előkészítési fázisra kapott megbízást a város. Kivitelezésre egyik projektnél se jött meg ezidáig a támogatás. Vannak programelemek, ahol már megszületett a kormánydöntés, csak a pénz folyósítására várnak, a kormány viszont még a költségvetés tervezetébe sem tette bele ezeket az összegeket.

A gimnáziumok

A Németh László Gimnázium és a Bethlen Gábor Református Gimnázium fejlesztési és felújítási projektjeiről elmondták, lényegileg ez egy projektnek számít, mert a kormány egy támogatási okiratban támogatta a két intézménnyel kapcsolatos munkálatokat. A projekt egyébként bővítésről szólt, illetve egy multifunkciós csarnok, elsősorban tornacsarnok és egy hozzá tartozó könyvtárrészleg építéséről a Németh László Gimnázium esetében. Összességében a tervek elkészültek, minden szükséges dokumentum a rendelkezésre áll, azonban állami forrás híján a kivitelezéshez nem tudnak hozzákezdeni.

A Németh László Gimnáziumnak már volt sikeres közbeszerzési eljárása 2018-ban, de hiába született meg egy kormányhatározat, amely a beruházás további sorsáról szólt, ahhoz a határozathoz a kormány támogatói okiratot nem nyújtott, ezért egy idő után a kivitelezés megvalósítása már lehetetlenné vált. Ekkor kénytelenek voltak a közbeszerzési eljárást leállítani, mert az érintett vállalkozó a továbbiakban már nem tarthatta magát korábbi ajánlati kötöttségéhez.

A Gimnázium közbeszerzési eljárását 2019 decemberében indították újra, de 2020-ban le kellett állítani, mert a kormány határozatát nem módosította, az 2019-re szólt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától ekkor kapták azt a választ, hogy mivel nincsen új kormányhatározat, ezért arra nincsenek források, a projektet le kell állítani.

Barák Anita és Molnárné Kőfalvi Ágnes elmondták, a projektekben általában az idő ellenük dolgozik, hiszen a szükséges engedélyeket ugyan meg kell hosszabbítani, de a kivitelezés nem kezdődhet el. Ráadásul menet közben felmennek az árak, és a Németh László Gimnázium esetében a beruházás összege nettó 700 millió forint fölé emelkedett, így azt tovább kell adni a Beruházási Ügynökségnek.

Ugyanehhez a támogatói okirathoz csatlakozik tehát a Bethlen Gábor Református Gimnázium. Ebben az esetben a gimnázium műemléképületének a felújításáról van szó, illetve új épületelemek is épülnének a Szathmáry Kollégiumhoz. Egy új sportlétesítmény és ennek kiszolgáló együttese, valamint bővülne a konyha és az étterem rész is.
Az 5,6 milliárd forintos beruházáshoz az önkormányzat a terveket és mindent, ami az előkészítéshez tartozik, megcsinálta. Megoldották a csapadékvíz elvezetést, a régészeti feltárást, a lőszermentesítést. A növekvő energiaigény miatt új trafót is létesítenének, de nagyon fontos lenne még a tram-train beindulása előtt az, hogy alatta az utat át tudják még fúrni, hogy az iskolát ezzel a trafóval össze tudják kötni.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium

A könyvtár és tudásközpont

Az EMMI visszavonta a könyvtár és tudásközpont támogatását, melyet azzal indokoltak, hogy nagyobb lett a program tartalmi része, mint amire eredetileg adták a támogatást. Barák Anita és Molnárné Kőfalvi Ágnes ellenben azt mondták, ők semmit sem változtattak a projekt adatain és méretén, finanszírozási számain, egyedül a helyszín változott volna meg. Alapvetően a Levéltár elhelyezésének a programba való bevonását kifogásolta az EMMI, de az már a 2017-es tervpályázat kiírásakor is a dokumentáció tartalmában szerepelt. A könyvtárat a korábbi városvezetés a sarokház előtti zöldterület helyén akarta megvalósítani, a jelenlegi önkormányzat a Hódtóba, a Rózsa utca- Tóalj utca sarkára helyezte volna el az épületet. A támogatói okiratban nem is volt konkrét helyszín, csak annyi szerepelt, hogy a belvárosban kell megvalósulnia, a beruházásnak, így az sem lehetett indok a támogatás megszüntetésére.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum több intézményének felújítási és fejlesztési előkészítése is elkezdődött, erről korábban már beszámoltunk. Ennek üteme december 31-ével zárult. Szintén a kivitelezésre várnák a támogatást.
Itt a beruházások összköltsége általában nettó 700 millió forint felett van. Ez alól kivétel az Eötvös József Szakgimnázium és Szakképző Iskola, ahol lehetett volna a közbeszerzési eljárást előre lefolytatni, hogyha erre a támogatási okiratban lett volna lehetőség.

A többi projekt

A 117 km kerékpárút és külterületi út építésének előkészítési fázisára hosszabbítást kért az önkormányzat, amely engedély meg is érkezett. Bár egyelőre csupán elektronikusan, az ígéretek alapján azonban számítanak rá. Jelenleg a tervezés közbeszerzését zárnák le, ezt követően indulnának a tervezési munkák, melyet a szükséges területszerzések követnének.

A Csengettyű közben található 33 szolgálati lakás kálváriája is régóta téma. A Minőségi Otthoncsere Program leállt, miközben az önkormányzatnak a tulajdonában van 33 lakás, amelyet bérbe nem adhat, mert hiányzik az ehhez szükséges kormányzati engedély, tehát egy aláírás.

A megyei Agrárkamara költözése is késlekedik. Az eredetileg kinézett helyszínt, a Pávás-házat eladta a Csongrád Megyei Kormányhivatal, és mellette vettek volna egy üres ingatlant, de a kettőre együtt lett volna szükség. Ez az ügy jelenleg áll.

Az Ipari Park bővítéséről és fejlesztéséről jelenleg nincs támogatási okirat. A Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. elővásárlási szerződéseket kötött a tulajdonosokkal, de ez nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ebben a projektben kérték az ipari park beruházási célterületté nyilvánítását, de nem kapták meg.

A napelem park létesítéséhez a rendezési tervet módosította az önkormányzat úgy, hogy bizonyos területeket kijelölt a létesítésre, egyéni befektetők számára. Ez viszont jelenleg nem része a Modern Városok Programnak, nincsen rá támogatási okirat.

Nem kap időpontot az önkormányzat

Az egyes programelemekkel kapcsolatban utoljára 2019 első hónapjaiban egyeztettek Bertáné Dr Bényi Krisztinával, a Modern Városok Program fejlesztésének koordinációjáért felelős akkori helyettes államtitkárával, és jelen volt az összes társminisztérium is. Akkor támogatói jelleggel ültek le az önkormányzattal beszélni, ám jelentős haladás ezek után nem történt. 2019. év végén jelezte az önkormányzat, hogy újra szeretnének találkozni, mert látják a felmerülő problémákat, például a két gimnázium esetében. Mindezek ellenére azóta sem kaptak időpontot Gyopáros Alpártól, és 2020 februárjában ezek a tárgyalások teljesen megrekedtek. Barák Anitáék is megerősítették azt, hogy az önkormányzat megpróbálta elhívni Gyopáros Alpár kormánybiztost, Budapestre is szívesen elmentek volna, de mindhiába.

Barák Anita elmondta, hogy ezeket a programelemeket végig úgy alakították ki kormányzati szinten, hogy egy-két évet szántak azok megvalósítására, noha ezen határidők betartása már a kiírás pillanatában is kétséges volt. Ezért kellett folyamatosan hosszabbítani őket, azaz kellett volna, mert a lassú ügyintézés a minisztériumokban ezt általában nem tette lehetővé. Vannak persze olyan városok, ahol ez nem ütközött állami ellenállásba, Hódmezővásárhelyen azonban folyamatosan.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!