Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Vásárhelyen két keréken

FEJLESZTÉS • 117 km kerékpárút épülhet a város körül

Hódmezővásárhely igazi kerékpáros város. Nagyon sokan munkába, iskolába járásra naponta használják a biciklit, de a szabadidős célú lehetőségek is jók – számos túraútvonal áll rendelkezésünkre – és ezek tovább javulhatnak a jövőben. A Modern Városok Programban 117 km hosszúságban épülhetnek külterületi kerékpárutak. A szakaszok kijelölésénél számos szempontot vettek figyelembe, felmérve például a lakossági szokásokat, a város környékének a növény és állatvilágától kezdve a fontosabb látnivalókon át a fejlesztés gazdasági hatásáig. A Megvalósítható aktív- és ökoturizmus című turisztikai tanulmányból szemezgetünk, aminek elkészítését az Enrawell Consulting cég nyerte el.

Elsősorban Vásárhely és környékét vizsgálták, több települést is bevonva a környékről. Hódmezővásárhely a vizsgált térségen belül a legkiterjedtebb. A város alapterületét tekintve közel 49 ezer hektáros, melynek köszönhetően ebben az értelemben Magyarország második legnagyobb városa Budapest után. A település területének döntő részét (több, mint 95 százalékát) külterületek adják. A vizsgálatba bekerült Algyő, Derekegyház, Földeák, Mártély, Mindszent, Nagymágocs és Székkutas. A leendő kerékpárutak számos túraútvonalat rejtenek magukban. De lépjünk vissza egyet, és nézzük meg hogyan alakul a turizmus a térségben.

A turizmus alakulása a térségben

A megye lakosságának fele aktív utazónak mondható, az összlakosság közel 20-25 százaléka részt vett belföldi 1-3 éjszakás utazásokon, további 15 százalék négy éjszakánál hosszabb belföldi utazást tervezett, míg nagyjából 10 százalékuk rövid-és hosszútávú utazáson egyaránt részt vett. A megyében található 10-50 ezer fős települések teljes lakossága esetében az utazási aktivitás alacsonyabb, nem éri el a 40 százalékot, a megyei 10-50 ezer fős településeken élők nagyjából 20 százaléka választ rövidtávú belföldi utazást. Mindezen belföldi utazási trendek azt mutatják, hogy a megyében élők előnyben részesítik a belföldi utazások közül a rövid, 1-3 éjszakás utakat. Ez a térség ökoturisztikai- és kerékpáros fejlesztése szempontjából kiaknázható lehetőség, hiszen egyik legfőbb célcsoportja lehet a beruházásnak a helyi utazóközönség, akik rövidtávra, akár csak egy éjszakára a térségbe látogatnak, aktív kikapcsolódás céljából. Ebben nagy előny, hogy Vásárhely a megyén belül könnyen elérhető, közlekedés szempontjából jól bekapcsolt, így a megyei és a régiós rövidtávú turizmusnak, az ad hoc jellegű rövid utaknak és családi kirándulásoknak is kiváló színhelye lehet, hiszen az utazásra fordított idő és forrás mértéke csekély.

Kerékpározási szokásaink

A magyar lakosság kerékpározási szokásairól igen hasznos adatokkal szolgál az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, valamint a Századvég közös, legfrissebb országos kutatása. A magyar felnőtt lakosság közel 44 százaléka havonta több alkalommal is használ kerékpárt, több mint 14 százalék pedig naponta teszi ezt. Budapestet leszámítva a megyeszékhelyeken a legalacsonyabb a naponta kerékpározók száma, azonban ez nagyban függ a domborzati viszonyoktól. Az alföldi városok kedvező domborzati adottságai tükröződnek a kerékpárosok magasabb arányában. A megyeszékhelyek felnőtt lakosságának átlagosan közel 40 százaléka használ legalább havonta valamilyen rendszerességgel kerékpárt. A kutatásból kiderül, hogy a magasabb iskolai végzettségű, magasabb jövedelemmel rendelkező, kedvezőbb anyagi helyzetű válaszadók gyakrabban kerékpároznak szórakozási, sportolási és rövidebb vagy hosszabb turisztikai utak alkalmával, rájuk tehát inkább a szabadidőeltöltés céljából való kerékpározás a jellemzőbb. A magyar felnőtt lakosság 5,5 százaléka vett részt az elmúlt öt évben olyan turisztikai utazáson, amelyen kerékpározott. Ezen utazások résztvevői főként a 30-39 éves korcsoportba tartozók, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a magasabb jövedelemmel rendelkezők voltak. A turisztikai jellegű kerékpáros kirándulások, túrák között megkülönböztetünk egy és többnapos túrákat. A felnőtt lakosság hozzávetőlegesen 14,4 százaléka vett részt az elmúlt egy évben egy napos kerékpáros kiránduláson. Az átlaghoz képest pedig a férfiak, a 18-29 évesek, a budapesti lakosok, a magasabb iskolai végzettségűek, a magasabb jövedelműek és a kedvező anyagi helyzetben lévők magasabb arányban kerékpároznak egy napos kirándulások keretén belül. A több napos kerékpáros túrákat lényegesen kevesebben választják, a felnőtt lakosság 2,8 százaléka. Ily módon a kikapcsolódás ezen formája mindenképpen erősen rétegjellegűnek tekinthető. A legújabb adatok alapján megállapítható, hogy „a megyeszékhelyeken élők, a magas iskolai végzettséggel rendelkezők, a magasabb jövedelemmel rendelkezők és a kedvezőbb anyagi helyzetűek az átlaghoz képest nagyobb arányban kerékpároznak többnapos túrák alkalmával.” Az egy napos utazásokra a kerékpáros túrázók 7 százaléka, míg a többnapos utazások tekintetében a túrázók közel 3 százaléka választotta a Dél-Alföldet.

A jelenlegi hálózathoz illeszkedne

Hódmezővásárhelyen és a vizsgálatba bevont településeken összesen több mint 110 km hosszúságban van kiépített kerékpárút. Mindez kiváló lehetőséget ad a kerékpáros közlekedésre a térségben. Mivel a járás, illetve a vizsgálatba bevont települések legnagyobb része munkaerőpiaci szempontból erősen kötődik Hódmezővásárhelyhez, így a kiépített kerékpárút-hálózat kettős szerepet lát el, egyrészt ingaforgalom lebonyolítását szolgálja, másrészt pedig a térségturisztikai szuprastruktúrájának meghatározó részét is alkotja. A kerékpárutak esetlegesen egy harmadlagos funkciót is felvehetnek, mely időszakosan mezőgazdasági járművek közlekedését is szolgálhatják.

Munkába járás, közlekedésbiztonság, turizmus

A kerékpáros és turisztikai fejlesztések teljeskörű megvalósulása esetén Hódmezővásárhelyen és térségében a kerékpárút-hálózat bővítésére és fenntartására fordított összeg harminc éves időtávon várhatóan 3,5-szörösen térül meg a kerékpározás egészségre gyakorolt hatásait figyelembe véve. A kerékpárút-hálózat bővítésének hatására a térségben lakók között a rendszeresen kerékpározók aránya várhatóan 0,1-1 százalékponttal növekedik. Az utakat használó összes kerékpáros száma – figyelembe véve az élénkülő kerékpáros turizmust – 9 százalékkal emelkedik. A biztonságosabb közlekedésnek köszönhetően a kerékpáros-balesetek száma várhatóan 15 százalékkal csökken. A várakozások szerint az EuroVelo kerékpáros nyomvonalak, valamint a nemzetközi természetjáró útvonalakkal való infrastrukturális és hálózati kapcsolódás lehetősége miatt a hazai mellett több külföldi turista érkezik a térségbe. A vendégéjszakák számának várható növekedését 5 százalékra, a térségbe érkező turisták számának várható növekedése 11 százalékra teszi a tanulmány. A turizmus élénkülésével a helyi települések adóbevétele is növekedhet. Egy biztos, akármilyen típusú turista is érkezik majd városunkba, ha elkészül a 117 km kerékpárút és lehetőségük lesz kipróbálni – megtalálhatják számításaikat. Reméljük, mire használható lesz a külterületeket átszövő kerékpárút-hálózat egy koronavírus-mentes világban élünk majd.

Földeák, Szentes és Erzsébet felé összesen 31 kilométernyi szakasszal bővülhet a Hódmezővásárhelyt övező kerékpárút rendszer. A kerékpárútszakaszok tervezésének és engedélyezésének előkészítésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium 737 millió Ft-ot biztosít a Modern Városok Program keretében Hódmezővásárhelynek 

Földeák, Szentes és Erzsébet felé összesen 31 kilométernyi szakasszal bővülhet a Hódmezővásárhelyt övező kerékpárútrendszer. A tervezési feladatokat meghirdették, a kormány 737 millió forintos támogatást nyújt az önkormányzatnak. Mind a 16 szakasz előkészítése elindult. A 3 db kerékpárútnál már beérkeztek az ajánlatok, jelenleg az értékelési szakasz zajlik. A 13 db mezőgazdasági út ajánlattételi szakaszban van. A Hódmezővásárhely-Földeák, Hódmezővásárhely-Erzsébet és a Barattyos-Ördöngös szakaszon kétirányú 2×1 haladósávos kerékpárút épülne, míg a vegyesforgalmú utakat 4-5,5 m szélességben, az adottságok és a tervezett forgalom függvényében tervezik meg. A leghosszabb szakasz 15,3 kilométeres lenne, és a vásárhelyi Kalmár Zsigmond utcánál véget érő önálló kerékpárúttól kiindulva Szikáncs településen keresztül Földeákig érne el. 9,5 kilométer hosszan épülne egy másik szakasz a keleti elkerülő úttól Erzsébetig. Ördöngősig folytatnák a jelenleg Barattyosig megépült kerékpárutat a 45. számú főút mentén. A 6 kilométeres új szakasszal Derekegyház és Szegvár is elérhető közelségbe kerülne a biciklivel közlekedők számára. A fejlesztéshez forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium nyújt a Modern Városok Program keretében 2017-ben született együttműködési megállapodás alapján, ami rögzíti, hogy a város térségében 117 kilométer hosszúságban külterületi kerékpárút, vagy bicikliútként is használható mezőgazdasági út épülhet ki.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!