Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Nyilatkozatban állt ki a református zsinat az ótemplomi egyházközség mellett

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében – olvasható a tegnap kelt dokumentumban. A közgyűlés keddi határozatával térítésmentesen biztosított tánctermet a Szőnyi iskola diákjainak.

Az alább olvasható nyilatkozatot adta ki a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsa a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola ügyében.

„A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését, a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető jogának biztosítását és a békesség helyreállítását.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa támogatja a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközséget iskolájának zavartalan működéséért folytatott jogos küzdelmében. Az egyházközség az általa fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, illetve Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola részére igényelte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatától azokat a nevelési és oktatási feladatai ellátását szolgáló ingatlanokat, amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján neki biztosítottak. Az önkormányzat döntésével nemcsak a közfeladatot szolgáló tulajdon átadását akadályozza, hanem a tanévkezdéstől a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulócsoportjainak egy részét fizikailag is kizárta az épület használatából, annak ellenére, hogy a korábbi megállapodások alapján ott évek óta folyik tanítás.

Az önkormányzat egyházközséggel szembeni lépései elsősorban nem az intézményt fenntartó gyülekezetet vagy a Magyarországi Református Egyházat hozzák hátrányos helyzetbe, hanem az iskolában tanuló gyermekeket. Mind a tanulók neveléshez és oktatáshoz való alapvető joga, mind pedig a szülők szabad intézményválasztáshoz való joga csorbul. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A Magyarországi Református Egyház közössége és vezetése szorgalmazza a jogsértő állapot megszüntetését és a békesség helyreállítását.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Balog Zoltán,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke

Pásztor Dániel,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke

Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Dr. Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Molnár János,
a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri elnöke

Dr. Nemes Pál,
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri alelnöke

Veres Sándor,
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka

Dr. Molnár Pál,
a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka”

A zsinat elnöksége abba a vitába folyt bele, melyet a vásárhelyi önkormányzat folytat az Ótemplomi Református Egyházközséggel a Petőfi utca 6. szám alatti épület földszinti termei használata miatt. A város álláspontja, hogy azokat az iskola jogtalanul foglalta el, ezért ezeket az önkormányzat augusztus 30-án, több hiábavaló felszólítás, kérés után visszafoglalta.

Válaszlépésként az ótemplomi presbitérium egyhangú döntése alapján augusztus 22-én keresetet nyújtottak be a Szegedi Törvényszékre a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlan tulajdonrendezése miatt, majd másnap a szintén a presbitérium egyhangú döntése alapján másnap, azaz augusztus 23-án szintén keresetet nyújtottak be a Szék utca 3-5. szám alatti ingatlan tulajdonrendezése érdekében.

Az Ótemplomi Református Gyülekezet az újranyitott egyházi kárpótlási törvény alapján az épületek tulajdonjogát kérte, de a város közgyűlése csak a használati jogát adná át.

A gyülekezet birtokvédelmi eljárást is kezdeményezett a Szegedi Törvényszéken.

A közgyűlés keddi ülésén jóváhagyta, hogy a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 2024. június 21-ig térítésmentesen használhassa a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ tánctermét a próbáikhoz. Az iskola igazgatója, Gilicze Judit még szeptember elején mondta el Márki-Zay Péter polgármesternek, hogy szükségük lenne egy olyan helyiségre, ahol táncpróbákat tarthatnák. A mostani határozattal az önkormányzat biztosítja ezt a lehetőséget a diákoknak.  Az előterjesztést 9 igen, 1 tartózkodással fogadta el a közgyűlés. A fideszes képviselők egy, tartózkodással szavazó, kivételével nem vettek részt a voksoláson.

vmc_kozlemeny

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!