Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Díszközgyűlésen adtak át városi kitüntetéseket

Nyolc vásárhelyi kapta meg a város közösségét önzetlenül szolgáló munkája elismeréseként azokat a városi kitüntetéseket, melyeket ma délelőtt a városházán rendezett díszközgyűlésen adtak át. A címlapképen a kitüntetett felnőttek, hiányzik Cselőtei Katalin.

– Önmagában is példaértékű, ha valaki a munkáját lelkiismeretesen elvégzi. Akikről most megemlékezünk, ezen túlmenően szolgálják a közösséget olyan területeken, melyeket meggyőződésem szerint, nem is lehet pusztán anyagi megfontolásból végezni, vagy legalábbis nem lehet jól, csak anyagi megfontolásból végezni – emelte ki köszöntőjében Márki-Zay Péter polgármester, aki Vásárhely hőseinek nevezte a kitüntetetteket. – Akik itt vannak ma, azok nem kivesznek a közösből, hanem azzal mutattak példát a közösségnek, hogy mindig a saját hozzátettek valamit – fogalmazott.

Márki-Zay Péter vásárhely hőseinek nevezte a kitüntetetteket

A Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerést vehette át dr. Bálint László háziorvostan szakorvos, akit a vásárhelyiek háziorvosként és focistaként is ismernek. A város közéleti munkájában is részt vett: két és fél cikluson keresztül önkormányzati képviselőként a rendszerváltásban is aktív szerepet vállalt.  A sportot orvosi munkája mellett sem fejezte be, 1991-ben alapító elnökségi tagja, edzője lett a Magyar Orvosválogatottnak. A számtalan VB-cím, helyezés, világjátékokon aratott sikerek, európai trófeák sok elismerést hoztak, hoznak mind a mai napig, és nagy örömöt jelent számára, hogy a fiatalok folytatják a megkezdett munkát.  Jelenleg praxisközösségi tagként háziorvosi munkát végez immár 46 éve a Rárósi utcai rendelőjében.

A Hódmezővásárhely Egészségügyéért díjat kapta dr. Szabó Éva csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos címzetes főorvos, aki utolsó egyetemi éveiben döntött a gyermekgyógyászat mellett, már akkor elhatározva – életre szóló feladatként – az alapellátást. A szüleivel is folytatott beszélgetések hatására azért választotta ezt a területet, mert úgy érezte, itt tud a legközelebb kerülni a családokhoz, a gyermekek testi-lelki egészségét olyannyira meghatározó környezethez, amelynek ismerete az ellátásukban is sok segítséget jelent.  1981-ben kapta meg az általános orvosi diplomáját, majd az Erzsébet Kórház gyermekosztályán lett szakorvos-gyakornok. 1986-ban tett csecsemő- és gyermekorvosi szakvizsgát, 1999. szeptemberéig a gyermekosztályon dolgozott, utoljára már helyettes főorvosi beosztásban. Majd 5 éven keresztül főállású iskolaorvos volt 3 helyi középiskolában.  2002-ben megszerezte az iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi szakképesítést.  2006. január 1-től házi gyermekorvos. Számtalan sporteseményen látott el ügyeletes orvosi feladatot évtizedeken keresztül, 15 évig oktatott az akkori Frankel Leó Szakközépiskola végzős egészségügyi tagozatos osztályában gyermekgyógyászatot, kórházi munkája mellett több, mint 10 éven át végzett Székkutason csecsemő-és gyermektanácsadást, mintegy 15 évig dolgozott a helyi Lurkó Kuckó Magánóvoda, valamint 13 évig a városi bölcsődék orvosaként is. 2019-ig a kórház gyermekosztályán szakorvosi szuper-ügyeletesi feladatot is ellátott. Három éve munkáját már nyugdíj mellett látja el.  

Dr. Szabó Éva

A Hódmezővásárhely Egészségügyéért díjban részesült Horváth Attiláné Diószegi Katalin körzeti nővér, aki 1969 óta dolgozott segédápolóként. 1975-ben, munka mellett a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában általános ápolói szakképesítést szerzett. Dolgozott a Sebészeti Klinikán is, majd 1976 környékén a vásárhelyi kórház sebészeti osztályára került. Innen 1 évre az akkori SZTK-ban tevékenykedett, közben elvégezte a körzeti nővéri iskolát is. A munka és család mellett szerzett érettségi bizonyítványt 1987-ben, utána a Központi Rendelőintézet szemészetén dolgozott. 1990 júliusában körzeti betegápolói végzettséget szerzett, utána az újvárosi felnőtt körzetben helyezkedett el. Három orvos munkáját is segítette ezen a helyen, akik mind meg voltak elégedve. Dr. Süli Kálmán, dr. Szabó Mária és dr. Deák Gábor főorvos mellett dolgozott, illetve dolgozik jelenleg is. Tíz éven át a városi ügyeletben is részt vett. 1992 májusától végzi munkáját körzeti nővérként az újvárosi háziorvosi rendelőben. Az emlőrák ellen végzett áldozatos munkájáért, valamint a vastagbélrákszűrésben való közreműködéséért az Egészséges Vásárhely Program munkacsoportjától elismerő oklevelet kapott. Másodállásban az otthoni szakápolásban és a hospice ápolásban is részt vett több éven keresztül.

A Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetést Ábrahám László nyugalmazott köztisztviselőnek adományozta a közgyűlés. Ábrahám László 1975. december 25-től 2012. július 30-ig dolgozott a polgármesteri hivatalban és annak jogelődjénél. 1975-ben a Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztályára nevezték ki adóügyi előadó munkakörbe. Ezt követően bejárta a hivatal különböző területeit, szabálysértési előadóként, adócsoport vezetőként, igazgatási területen hatósági ügyintézőként végezte munkáját. A közszolgálatban eltöltött több mint 36 év alatt munkáját mindig lelkiismeretesen, megbízhatóan, a követelményeknek való megfelelésre törekedve végezte. Tudásával szívesen segítette a fiatal munkatársak szakmai fejlődését. Barátságos természete folytán vitathatatlan érdemei voltak a kiegyensúlyozott, nyugodt munkahelyi légkör biztosításában.

Ábrahám László

Munkássága elismeréseként Pedagógus Életműdíjban részesül a Közgyűlés határozata alapján Lakatos-Tóth István matematika-fizika szakos tanár.

Lakatos-Tóth István több mint három évtizeden keresztül tanított matematikát és fizikát a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Emellett több éven át igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, továbbá rendszeresen érettségiztetett vizsgaelnökként. Sikeres oktatói munkáját jól mutatják diákjainak kiemelkedő eredményei, iskolai éveik alatt versenyeredmények formájában, később sikeres egyetemi és karrierutakként. Két évtizeddel ezelőtt már országos szintű eredményeket ért el akkori diákjaival, Szrnka Bélával és Rárósi Ferenccel. Az utolsó aktív éveiben tanítványai körül elsősorban Gémes Antal ért el kiemelkedő eredményeket: 8. osztályos korában az Öveges József Fizikaverseny megnyerésével, következő évben a Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián bronz, 10.-es korában az Európai Uniós Természettudományi Olimpián ezüst, majd 12. osztályos korában a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián bronzéremmel, és ugyanebben az évben a Kulin György Csillagászati Verseny megnyerésével. A pedagógus nem csak a kiemelkedő tehetségek fejlesztésében volt sikeres, céljaként tűzte ki, hogy minden tanítványát felkészítse az érettségire és sikeres egyetemi helytállásra. Ennek eredményeként számos kiváló mérnök, informatikus, fizikus és matematikus vált tanítványaiból. Sikeres pedagógiai módszereit mutatja, hogy számos tanítványa a nyomdokain a matematika, illetve a fizika tanítását választotta hivatásaként.

Tanári munkáját a precizitás és pontosság jellemezte, diákjaitól is elvárta a rendezett, összeszedett munkát, mint az órákon, mind a dolgozatoknál. Legendássá váltak mondásai, megjelenése, szigorú, de következetes elvárásai. Nem csak a tananyag átadására törekedett, a tanulók szemléletét is formálta, oktatott és nevelt is egyben. Diákjai évtizedek múltán is tartják vele a kapcsolatot, rendszeres résztvevője a korábbi évfolyamok érettségi találkozóinak. Tanóráin is szívesen fogadta egykori tanítványait, lehetőséget biztosított a diákoknak, hogy „elődeik” későbbi egyetemi és élettapasztalatait meghallgassák, ezáltal is támpontot adva a pályatervezéshez.

Pályafutása elismeréseként 2009-ben Graphisoft-díjban részesült, 2014-ben megkapta a Beke Manó Emlékdíj második fokozatát, 2017-ben a Grezsa Ferenc–Kertész Eszter-díj kitüntetettje.

Munkássága elismeréseként a 2023-as évben „Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért” elismerésben részesül a Közgyűlés határozata alapján Cselőtei Katalin matematika-fizika szakos oktató, aki matematika-fizika szakos középiskolai tanárként végzett 1982-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, és azonnal elhelyezkedett a pedagógus pályán. Több vásárhelyi középiskolában (Gregus Máté Szakközépiskola, Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolában) eltöltött év után 2021 szeptembere óta a Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikumban tanít teljes állásban, a természettudományi munkaközösség megbecsült tagjaként.

Kiemelkedően eredményes a közismereti oktatásban, kiváló módszertani kultúrával dolgozik a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén is. Gyakorlatorientált, tevékenység-központú, tanulási eredmény alapú módszereket alkalmaz. A tanulási-tanítási folyamatban rendszeresen használja a digitális eszközöket, azokat tudatosan a pedagógiai céljainak megfelelően, rutinszerűen alkalmazza. Munkájában épít a tanulói kreativitásra, jól kezeli a tanulói sokszínűséget, az egyéni ötleteket, kezdeményezéseket támogatja. Fejleszti a munkaerőpiac által igényelt kompetenciákat. Személyes hitelességével, felkészültségével és a diákok elfogadásával, szeretetével szakterületén iránymutató kollégái számára is. A végzős diákoknak heti két alkalommal tartott érettségi felkészítő foglalkozásokat. Sok éves tapasztalatával, pedagógiai módszereivel a legnehezebb hátterű és gyengébb képességű tanulókkal is megtalálja a közös hangot.

Évek óta koordinálja és szervezi iskolai szinten a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt, ahol munkájának köszönhetően évről évre bővül a nevezők száma. Cselőtei Katalin az elismerést egy későbbi alkalommal veszi majd át.

A „Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége” díjat kapta Futó Mária és Szőke Zita.

Az ifjú tehetségek

Futó Mária, az Eötvös diákja az Országos Szakmai tanulmányi Versenyen harmadik helyezést ért el, ezt megelőzően a Szakma Kiváló Tanulója Verseny középdöntőjén (Keszthelyen) második lett, így jutott el a budapesti Szakma Sztár Fesztiválra. Mindig is érdekelte a kozmetika varázsa, az új eljárások, trendek, kezelési módok. A felkészülésben hatalmas támpontot nyújtott Bimbó Veronika tanárnő, akitől a szakma csínját-bínját sajátította el. Nagy segítséget jelentett emellett családja támogatása, s jelentettek kozmetikus tanuló társai, akik modellként is segítették munkáját. A szakma megszerzése után szeretne tovább fejlődni, minél több továbbképzésen részt venni, hogy mindenből a maximumot, professzionális, minőségi munkát nyújthasson vendégeinek.

Szőke Zita, az Eötvös diákja kiváló úszó és jó tanuló is. Felnőtt országos úszóbajnokságokon vesz részt. Országos bajnokságon Budapesten, áprilisban, a B döntőben lett 6. (50 m pillangó), illetve 8. helyezett (100 m pillangó). A Rövidpályás Országos Úszóbajnokságon Kaposváron 100 m mellúszásban 2. helyezett lett. Szerepelt Szabadkán az Autumn Cup-on, ahol egy első és két második helyezést ért el a selejtezőben. A Ciklus-záró Nemzetközi Úszóversenyen, Hódmezővásárhelyen a selejtezőben több első helyezést is szerzett. Zita egyetemi ösztöndíjjal az Egyesült Államokban tanul majd tovább…

Szőke Zita
vmc_kozlemeny

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!