Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Ki kivel és miről keveredik vitába? – közgyűlés percről-perce

Kilenc fő- és tizennyolc egyéb napirendi pontot tárgyalnak meg a képviselők, a ma délelőtt 9-kor a városháza dísztermében kezdődő májusi rendes közgyűlésen. Napirend előtti vita most is várható.

Fő napirendként – többek közt – várhatóan elfogadják az önkormányzat tavalyi zárszámadási rendeletét, beszámoló hangzik el a belső ellenőrzés idei első negyedévi munkájáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tavalyi tevékenységéről, a városháza jogi irodája tavalyi tevékenységéről, valamint a Czirbus Piroska, a Hódmezővásárhely Városáért, a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítványok, illetve a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány beszámolói. Ezek mellett szó esik a tavaly megnyitott hulladékudvar tapasztalatairól, illetve a városközép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének teljesüléséről is.

9.05.: Márki-Zay Péter megnyitott az ülést, mely határozatképes. A közgyűlés elfogadta a napirendet. Három napirendet zárt ülésen, huszonkilencet nyílt ülésen tárgyalnak. Bejelentette, hogy a Cseresnyés kollégiumban ebédre látja az önkormányzat valamennyi képviselőt, mielőtt az az étkeztetést végző Prizmafood beszámolóját tárgyalná. Bejelentette, Petrovits György mától a város aljegyzője.

9.13.: Napirend előtt kért szót Krupiczer Ferenc, aki megkérdezte Miklós Péter ilyen feladattal lett ismét múzeumigazgató? Válaszként Márki-Zay Péter elmondta év végéig megbízási szerződéssel lett igazgató, de nem főigazgató.

Balról jobbra: Petrovits György az új aljegyző, Angyal Zsolt jegyző, a polgármester és az alpolgármesterek

Bálint Gabriella Tatár Zoltán hétfői bejegyzéséről kérdezett, miszerint az egyik képviselőt (ki is mondta Fejes Péter nevét) az egyik hivatali dolgozót átölelte, beletúrt a hajába. Az alkalmazott tiltakozott az inzultus ellen. Azt mondta, nem vádol senkit. Látni akarta az erről készült dokumentumot, s kérte az érintett képviselő urat szólaljon fel és tisztázza magát. Azt is megkérdezte, távoztak-e a jogi irodáról hárman is, mikor és milyen indokkal?

A polgármester erre azt mondta, hogy nem nehéz Tatár Zoltánt a névtelen szivárogtató oldalhoz kötni, hiszen ő lájkolta először, s a hivatali titkokat szivárogtatja az oldal, s hamis vádat is terjeszt. A dokumentum is furcsa, az érintetteket meg sem kérdezték. Közölte, beszéltek a kolléganővel, de szexuális zaklatás fel sem merült, Ha azonban lenne ilyen, akkor rendőrségi feljelentést kell tenni. Tegyen feljelentést akár Tatár Zoltán, akár Bálint Gabriella.

Angyal Zsolt jegyző elrendelte a vizsgálatot, s hogy keressék meg az említett iratot, melyen iktatási számot nem látott.

Fejes Péter képviselő elmondta: Egy levelet segített neki megírni a hivatal egyik dolgozója . Ezt e-mailben küldte el neki, de mert nem volt vele megelégedve bement hozzá a hivatalba, segített azt átfogalmazni. – Atyai kedvesedő mozdulatot tettem, a hölgy elhúzódott de nem szólt. Azt mondta, neki kellemetlen volt ez a mozdulat. Ha kell tegyenek miatta feljelentést. A mozdulatomat vállalom, van egy rossz szokásom, hogy akivel beszélek, szeretem megérinteni – mondta a képviselő.

Kis Andrea egy kompromittáló fotó ügyéről érdeklődött, erre a jegyző elmondta, abban az ügyben még nem indult vizsgálat.

9.30.: Galambos Kornélné képviselő az Arany utcai panasz és a György utca egyik házát veszélyeztető fát jelentette be.

Farkas Andrea csoportvezető elmondta: az Arany utcai burkolat javítást nyáron végzik el, legalább 20 fok meleg kell hozzá. A György utca szakértői jelentés szerint nem a fa okozza a ház károsodását, hanem az építészeti hibák miatt reped a ház fala. Egy másik szakvélemény szerint a védett fasorban álló fa teljesen egészséges. Ha veszélyes lenne, vagy kiszáradt volna, csak akkor lehetne kivágni.

Benkő Zsolt képviselő a külterületi lakók panaszkodtak erős zajra, az Erzsébeti úton és a szentesi út mellett madárriasztó ágyúkat raktak ki a gazdák. Ezek reggeltől estig másfél percenként erős hanghatásokat okoz. A Rárósi úton történt útjavításról szólt, s azt kérdezte, a 117 kilométeres kerékpárút felújítás érinti-e az immár járhatatlan utat? Több kérdést is feltett azzal kapcsolatban, hogy Gyutay Katalin két bizottságban is elnökölt, ami ütközött az szmsz-szel.

Angyal Zsolt elmondta, ezt a szabálytalanságot a közgyűlés korrigálta az előző ülésen. Márki-Zay Péter a kerékpárút építés folyamatáról szólt, jelenleg is folynak a kisajátítások.

Berényi Károly alpolgármester a György utcai fáról elmondta, látja a fát, mert az unokája is abban az utcában lakik. Biztos benne, hogy az érintett panaszos is megkapta a fenn említett választ. Petrovics György aljegyző elmondta, lehet további jogorvoslatot is keresnie a panaszosnak, a kormányhivatalnál vagy a bíróságnál is, akár fa ügyben, akár a hangágyúk miatt.

10.07.: Márki-Zay Péter Cseri Tamással vitatkozott, arról, mi valósult meg és mi nem a Modern Városok Program részeként a városban. A polgármester közölte a tervekből csak a tram-train valósult meg. A város mindent előkészített, de valaki a város ellen dolgozik – mondta a városvezető. Hozzátette, bár a Németh László gimnázium bővítésével kapcsolatos szerződést is aláírták, de a kormány végül elállt tőle. A város megakadályozta, hogy esztelen módon a Kossuth térre építsék a könyvtárat.

Kis Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy a napirend előtt folyamatosan megsértik a saját szervezeti és működési szabályzatukat, ugyanis ő is harmadjára szólal fel. Gyöngyösi Ferenc ismét a György utcai fákról beszélt, elmondta a törvény nem engedi azok kivágását, ha az nem okoz kárt a házban. A szakértői véleményben olvasható, hogy a rossz kivitelezés miatt reped a ház fala. Cseri Tamás ismét a vélt szexuális zaklatásról és a Modern Városok Programról szólt. És a történelem leghazugabb polgármesterének nevezte – vesztett rágalmazásai pereire hivatkozva – Márki-Zay Pétert. Azt is mondta, véleménye szerint a Modern Városok Programja a város miatt nem teljesült.

A polgármester hangsúlyozta, nem hazugságok miatt ítélték el, hanem rágalmazások miatt, s utalt például az áron alul eladott önkormányzati lakások vagy a jelenleg börtönbe lévő Szabó Bálint ügyére. – Azért támadnak, mert kimondom az igazságot – mondta., s felsorolta az ügyek egy részét.

A közgyűlési elenzéki oldal

Berényi Károly alpolgármester azt mondta: amit a polgármester kap Cseri Tamástól, azt a városvezetés és a polgármesteri hivatal kapja. Azt kérdezte Cseritől, hogy mit tettek azért, hogy a városnak járó pénzek meg is érkezzenek? Elképesztőnek találta amit a volt jegyző művel távozása után? Az oldala őt minősíti. Azt mondta, beszélt az állítólag szexuális zaklatást szenvedett nővel, aki már megbánta, hogy a történeket elmondta a főnökének. Nevetségesnek nevezte a vádat, melyet egy bosszúálló ember terjeszt.

Márki-Zay Péter kérte a politikai vitákat ne a közgyűlésen, hanem a Rádió7-ben vagy a városi televízióban folytassák le. Már ha őt beengednék a rádióba, vagy az ellenzék elmenne a tévébe.

Cseri Tamás: Berényi Károly megerősítette, hogy az inzultus megtörtént, de arra a kérdésére nem kapott választ, hogy az érintett elkerült-e a képviselő mellől?

Kis Andrea ismét a zaklatási üggyel és a Modern Városok Programmal kapcsolatban szólalt fel. Berényi Károly a 2002-es városfejlesztési stratégiáról szólt, melyet a ma már nem létező Tisza Lap Egyesület dolgozott ki, s melyet a Fidesz átvett. E programban volt benne a Csengettyű közi tízemeletes épület visszabontása.

Fejes Péter: Tatár Zoltán írta csak le, hogy szexuális zaklatás, de a hölgy sem, ő nem mondott ilyet. A hölgy csak azt mondta, kellemetlen volt neki a helyzet. Amit Tatár Zoltán leírt, nem igaz, az az ő agyszüleménye, s aljas kellemetlenkedő szándéka – mondta.

Angyal Zsolt megismételte, kivizsgálják, hogy valóban született-e az ügyet kiszivárogtató oldalon látható feljegyzés.

10.46.: Véget értek a napirend előtti felszólalások. Megkezdte a testület a napirend tárgyalását. A testület elfogadta a város tavalyi zárszámadási rendeletét. Rátértek a belső ellenőrzés idei első negyedévi munkájáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tavalyi tevékenységéről, (közben a György utcai panaszos Sováczkiné Máté Matild közbeszólt, azt mondta hogy tart attól, ha kidől a két gesztenyefa és kárt okoz, ő lesz miatta a felelős. Elhangzott, hogy nem, hanem a város, de a fákat a vonatkozó törvény miatt nem lehet azokat kivágni. Cseri Tamás a városi bevételek alacsony 50-60 százalékos bevétele kapcsán a múltat említette fel. Azt, hogy 2018-ban a polgármester ugyanezért ostorozta az előző városvezetést. Márki-Zay Péter a korábbi városvezetés alatti fiktív bevételeket, a felülértékelt föld alatti csőrendszert említette, a szabálytalan kezelt pénzekről, a kifizetetlen számlákról beszélt.

A testület 10 igen, 5 nem szavazattal elfogadta a zárszámadási rendeletet.

10 igen, 5 nem szavazattal elfogadták az önkormányzati tulajdonú, tavaly veszteségen működött HMVSZ Zrt. tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. és távfűtési részegysége beszámolóit.

A Hód-Fürdő Kft. beszámolóját is támogatták 10:5 arányban (ebben város kisebbségi tulajdonos, többségi városi cég), ez 456 milliós veszteséget tartalmaz. Annak ellenére, hogy az árbevételük több, mint 40 százalékkel emelkedtek (a rezsi, a munkabéremelés azonban elvitte a nyereséget). Katona Zsolt igazgató elmondta, a kempingben már vendégeket is fogadtak.

8 igen 7 nem szavazattal elfogadták a Vásárhelyi Médiacentrum Nkft. beszámolóját is. A Hódfó Nkft. beszámolóját 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hagyták jóvá. A cég tavaly közel 39 milliós nyereséget ért el. A közgyűlés 10 igen 3 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta a Csongrád Megyei Kegyelet Kft. beszámolóját.

A belső ellenőrzés, a jogi iroda, a Czirbusz Piroska Közalapítvány, a Hódmezővásárhely Városért Közalapítvány beszámolóját is elfogadta a testület.

12.18: Cseri Tamás és Kis Andrea képviselők közreműködésével egy ideje facebook-oldalakról vitatkoznak. A Vásárhelyiek a változásért facebook-oldalt kritizálja Cseri Tamás, és azt állítja, hogy semmi köze nincs a Zayos Bukta nevű oldalhoz. Márki-Zay Péter polgármester azt mondja, hogy a Vásárhelyiek a változásért oldalon nem található hazugság, ellentétben azzal, hogy a helyi Fidesz szórólapon terjeszt hazugságokat.

Közben a közgyűlésen résztvevők be-bekiabálnak. A padsorokban ülők és Cseri Tamás vitáznak, ezért Berényi Károly alpolgármester és Márki-Zay Péter polgármester is csendre inti a termet.

12.24: Berényi Károly felhívta a figyelmét Cseri Tamásnak, hogy maga alatt vágja a fát, amikor megnyilatkozik, és valójában a megnyilatkozásai a Fidesz számára állítanak ki bizonyítványt.

12.25: Benkő Zsolt képviselő – aki a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen levideózta a padsorokban ülőket – most sérelmezi a padsorokban ülők és Gyutay Katalin megjegyzéseit.

12.28: Berényi Károly elmondta, hogy a helyi fideszhez köthető média ellene is indított egy lejáratókampányt, amire majdnem ráment az egészsége és a családja, és idézett abból a 2018-ban Göbl Vilmos által írt központi utasításból, amelyben többek között azt is írta, hogy „gyűjtsétek a negatívumokat, amelyekkel aztán csatákat tudunk indítani a sajtóban”.

13.30-ig ebédszünetet rendelt el a polgármester.


A teljes testület ebédmeghívást kapott a Cseresnyés kollégium étkezdéjébe, hogy megkóstolhassák a közétkeztetésben résztvevők által kapott mai menüt. Húsz adag étellel készültek, de csak Berényi Károly, Gyöngyösi Ferenc, Gyutay Katalin, Fejes Péter, Márki-Zay Péter, Angyal Zsolt, Petrovics György és Juhász Róbert kóstolták meg.

13:37.: A Prizma Food Kft. ügyvezetője, Boros Attila arról beszélt: ha nem lennének lejárató cikkek hetente, havonta, akkor azt gondolná, hogy beköszönt a nyugalom a közétkezetésben. Ahol valós probléma van, ott az édesanyák mennek, itt ez nincs és az őszi szülői fórumon is meglepődtek, hogy négyen vettek részt, ebből hárman azt mondták, hogy nincs probléma. A Nébih vizsgálaton 4-est kaptunk ősszel, a kórházi konyhára 1 százalék híján jelest kaptunk nemrég – fejtette ki.

Bemutatott névvel vállalt, kinyomtatott értékeléseket is, de elárulta, hogy még névtelen panasz sem érkezett az erre a célre létrehozott e-mail címre. Hamarosan lesz sült krumpli, gyros, hot-dog, hamburger is a menüben.

Úgy tapasztalják, megállt az árak növekedése, de az ársapkás termékek torzítanak, van bérnyomás is, így az áremelésük indokolt. Elmondta, másfél év alatt 30 lejárató cikk született a Promenádon, legutóbbi, olvasói levelük megjelenése után már aznap orvosolták a problémát, de a kontroll csoport nem jelezte nekik, hogy nem volt jó az étel.

13:59.: Galambos Kornélné a só mértékét hozta fel, mivel -tól -ig határok vannak. 2016-ban is volt gyros, hamburger a Hód-Menzánál, ez csak a Prizmának új. Márki-Zay hozzátette, hogy amikor ő polgármester lett, már akkor sem volt A-B menü, Boros pedig arról beszélt, hogy azt vállalják, ami szerepelt a pályázati kiírásban, korábban pedig elég szabadon kezelték az EMMI-rendeleteket a városi közétkeztetésben.

14:08.: Boros: valójában ugyanazok főznek, ugyanazok szállítanak ki, aki korábban, így ezek a három hetente jelentkező lejárató cikkek a helyi dolgozókat bántják. Lőkösné Nagy Sarolta szerint nem igazán releváns, hogy 30-40 év volt A-B menü, már az ő idejében sem volt. 12 évig voltak menzások a gyermekei, de egyszer sem volt hamburger. Kérdésére elhangzott, ez nem lesz azonos a gyorsétteremben kaphatóval.

14:14.: Berényi Károly szerint igazából ezek a cikkek a városvezetésnek szólnak, nem a közétkeztetéséért felelős cégnek.

Boros Attila folyamatosan kapja az észrevételeket a Fidesz soraiból – annak ellenére, hogy másfél órával ezelőtt nem kóstolták meg a ,,próba” ebédet.

14:31.: Az indokolt, kisebb mértékű emelést 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elfogadták.

14:34.: Elfogadták a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány tavalyi beszámolóját és a hulladékgyűjtő udvar működésének tapasztalatairól szóló anyagot.

14:39.: Október 31. helyett augusztus 31-ig adhatják le a képviselők a javaslataikat, hogy mire szeretnék költeni a választókerületi keretüket. Így lesz idő a legjobb kivitielezői ajánlatok kiválasztására.

14:42.: A Nyugdíjas Lakóparkban havonta bruttó 485 forint/négyzetmétert fizetnek és ellátási díjat, de szükséges az emelés, ugyanis az ellátási díj legutóbbi emelése óta jelentősen megnőttek a bérköltségek – fejtette ki Hanusz-Lovas Evelin részegységvezető. Bálint Gabriella szerint 2014-19 között nem volt probléma a működéssel, 40-50 milliós eredményeket hoztak.

Márki-Zay annyit tett hozzá, minden költség az egekben van, amikor polgármester lett, történt egy nagy emelés, talán azért volt hirtelen nagy bevétel, de a javítások kisebb mértéket jelentette. Szerinte már az is jó volna, ha nem lenne veszteséges, karcagi, szolnoki lakók dicsérték nemrég.

Fejes Péter szerint az, hogy nem volt emelés évekig, az nem a lakók hibája, a szerződés szerint max. az inflációval lehet emelni. Egy vidéki polgármester azt mondta neki, hogy a jelenlegi költségek nem magasak. Azt kérte, ne 1-2 év alatt emeljenek a jelenlegi árakhoz, hanem fokozatosan, mert az infláció követéssel nagy békétlenség lehet.

Bálint Gabriella azt kéri, hogy egy menedzser vegye át a vezetést, mert „valami nagyon félrecsúszott az elmúlt három évben”. Márki-Zay Péter szerint leginkább az infláció emelkedése. Kis Andrea pedig azt tette hozzá a lakópark díjemelésének megvitatásához, hogy régebben nem is volt ennyi felújítandó dolog, hiszen egy új épületkomplexum nem igényel felújítást. Azt is felvetette, hogy esetleg szervezzék ki a tevékenységet, hiszen az idősellátás országszerte nagy kihívás. Az is szempont lehet, hogy a húsz éve beköltöző, még egészséges idősek idő közben olyan gondozást igényelnének, amiket a lakópark nem tud felvállalni.

Fejes Péter ismét szót kért és felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt tíz év gondatlanságát ne egy-két év alatt akarják kijavítani, különösen a bérleti díjak indexálását tekintve.

A polgármester elmondta, hogy a kiszervezés egy teljesen új ötlet, és számára nagyon szimpatikus. Az is egy megoldás lehet, hogy nyereségessé teszik majd. A jelenlegi vezető, Hanusz-Lovas Evelin általános elismertségnek örvend, ezt tapasztalta a megbeszélések és a lakóparkban tett látogatása során is.

Berényi Károly is támogatná a kiszervezést.

Bálint Gabriella picit árnyalni szeretné a képet, elmondta, hogy az előző vezetés nagyszerűen működtette és tette nyereségessé a lakóparkot.

Gyutay Katalin felvetette a kérdést, hogy nem lehetett soha 40 milliós nyeresége a lakóparknak. Hanusz-Lovas Evelin elmondta, hogy 2022-ben háromszorosára emelkedtek a bérek, mert addig a HMSZ állományához tartoztak a takarítók, a portaszolgálat, ezért a járulékok nem a lakóparkot terhelték, de ugyanígy a heti kétszeri boltokhoz való buszoztatása sem volt az ő költségvetésükben.

Krupiczer Ferenc képviselő felvetette hogy vegyék le a napirendről a témát, hogy újabb számokat ismerjenek meg. Márki-Zay Péter emlékeztette a testületet és a képviselőt is arra, hogy minél tovább húzódik az emelés, annál többet kell majd emelni, hiszen amúgy a vásárhelyi adófizetők pénzébe kerülhet.

Gyöngyösi Ferenc is elmondta, hogy mivel ez nem szociális intézményként működik, az emelés nem kérdés.

Kis Andrea szeretné ha az emelés mértékéről döntenének, ő szeretné ha kevesebb lenne az emelés, hogy az ottlakóknak ne legyen olyan nehéz.

Tavaly 35%-os emelés volt, most 15%-os emelésről vitatkoznak.

Az első módosító indítványt, miszerint vegyék le most a napirendek közül, 8 nem, 5 igennel nem támogatták ezt.

10%-os emelésre érkezett módosító indítvány, 6 igen, 5 nemmel szavaztak a képviselők, de mivel a minősített többség szükséges, nem tudja elfogadni a testület.

5 igen, 9 nemmel végül leszavazták a 15%-os emelést, úgyhogy tovább görgetik maguk előtt a veszteséget.

15:28 – A temetői szolgáltatási díjak, valamint a temetőfenntartási hozzájárulás díjának emelésére vonatkozóan a 15%-os áremelésről szavaz a testület, továbbá új tételként kerül bevezetésre az urna hantolás díja. Sírhely díjak tekintetében a sírhely megváltási és újraváltási díjak emelése is indokolttá vált, tekintettel arra, hogy utoljára 2016. májusában történt emelés. A testület megszavazta.

15.36 – a Mátray Attila díj rendeletének stilisztikai javítása szükséges, Kis Andrea jelzése nyomán. A testület megszavazta.

Dr. Berényi Károly a Vásárhely Egészségügyéértt díj kapcsán jelezte, hogy itt is szükséges a rendelet módosítása a jövőben.

15.44: – a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásról szóló beszámolót elfogadták.

15.50 – 2022-ben alpolgármesterré választották gyöngyösi Ferencet, akkor ő lemondott a pénzügyi bizottság elnökségi pozícióról. Akkor Gyutay Katalint választották meg. A kormányhivatal 8 hónappal később jelezte, hogy a hivatal SZMSZ-e szerint egy ember lehet több bizottság tagja, de elnöke nem. Most a közgyálés Fejes Pétert szavazta meg a pénzügyi bizottság elnökének.

15.53 – az egyházak tulajdonába kerülnek-e az önkormányzati ingatlanok.

A vásárhelyi önkormányzathoz három egyház részéről érkezett igénybejelentés, összesen hét ingatlan tekintetében.

Az önkormányzat azonban ragaszkodna ahhoz, hogy vagyonkezelői szerződés vagy adásvételi szerződés megkötésével adná át az ingatlanokat.

Kis Andrea úgy fogalmazott, hogy ez rablás, ragaszkodik ahhoz, hogy ne adja át az önkormányzat ingyen az egyházak számára az érintett ingatlanokat.

Benkő Zsolt megemlítette, hogy két éve a református egyház megvásárolta volna a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlant, nem érti hogy ez miért nem történt meg.

Márki-Zay Péter elmondta, hogy azért, mert a református egyház nem volt hajlandó megfizetni a testület által megszavazott összeget. A polgármester elmondta, hogy lelkiismereti kötelessége a testületnek az Európai Chartát is betartani, és nem akarja felülírni, nem is tudná a fölöttes jogszabályokat. A testületnek meg kell akadályozni a város vagyonának ilyen szintű csökkentését. „Ez a köz vagyona, szent és sérthetetlen”- mondta.

Kis Andrea szerint ez a törvény is egy lex Hódmezővásárhely, mert a református egyház volt, hogy másfél évig nem írt alá használatbavételi szerződést, vagy kevés pénzen vitatkozva nem írták alá az adásvételi szerződést. Azt mondta azokra az időkre is gondolni kell, amikor az újfeudalisták eltűnnek, amikor tisztességes, szekularizált oktatás is lesz. Kifejtette, hogy a képviselők kötelessége, hogy védjék az önkormányzat vagyonát.

Ezt a gondolatot erősítette meg Berényi Károly is, aki azt is sérelmezte, hogy az előző városvezetés olyan ingatlanokat herdált el, mint a bankpalota.

Benkő Zsolt szerint ha eladnak egy épületet, akkor abból bevétel származik, amit ugyanúgy nem herdálta volna el a város. Szemére hányta a polgármesternek, hogy egy 5 milliárdos könyvtárat akadályozott, szóval ne beszéljen vagyonvesztésről.

Erre Márki-Zay Péter elmondta, hogy csak a helyszínt módosították. Az, hogy egy helyszínt módosítanak, nem vagyonvesztés. A Modern Városok Program egyes elemeit a kormány állította le.

Cseri Tamás szerint itt iskolákról van szó, ezért nem lehet a lelkiismeretet idecitálni. Azt viszont elismerte, hogy a város azért nem kapott forrásokat, mert ellenzéki a polgármester.

A határozatot végül azzal a módosító javaslattal, hogy az eladás lehetősége kikerül a határozatból, 9 igen, 3 nem, 1 tartózkodással megszavazták.

16,36 – kijelölték értékesítésre az elektromos töltőállomásokat.

16.47 – társasházzá nyilvánítanak 17 önkormányzati ingatlant.

16.50 – a Fidesz által kezdeményezett vizsgálóbizottságról szavaz a testület. Benkő Zsolt visszalépett, most arra hivatkozik, hogy az általuk tett előterjesztést nem szavaztatta meg a polgármester. Márki-Zay Péter elmondta, hogy ez csak kifogás, mert először a módosító javaslatokat kell megszavaztatni. Azzal egyetért, hogy valóban ki kell vizsgálni minden incidenst, bár az elhangzott, hogy a feleségével kapcsolatban nem volt feljegyzés adatvédelmi incidensről, ellentétben volt polgármester hozzátartozójának vagy jelenlegi képviselő számítógépéről elkövetett incidensek történtek.

Cseri Tamás sérelmezte, hogy Berényi doktor úr fia és Gyutay Katalin lánya nem került fel arra a listára, ami a múltkori rendkívüli közgyűlés utáni sajtótájékoztatón került nyilvánosságra. Cseri Tamás azt sérelmezi, hogy az ő felesége 10 évvel azelőtt került a hivatal állományába, mint ahogy ő elkezdett politizálni.

Tisztázták, hogy Tatár Zoltán volt jegyző hazudott akkor, amikor azt állította, hogy a polgármester nem akarja figyelembe venni a belső szabályzatot.

Tisztázták azt is, hogy a polgármester felesége nem saját magának kérte a volt jegyzőtől a dokumentumokat, hanem a VÁFIKA elnökhelyettesének kérést továbbította. Amúgy ez egy magánlevelezés volt, amit közzétettek. Márki-Zayné Vincze Felícia amúgy az Enni adok – ételdoboz helyszínéről is érdeklődött ebben a levelezésben.

Az is tisztázódott, hogy Berényi Károly fia 2014-ben dolgozott alig egy évet a hivatalban, akkor Berényi Károly már évek óta nem politizált.

Kis Andrea sérelmezte, hogy a rendkívüli közgyűlés után listát osztogattak, mert a listázások nagyon rossz emlékeket ébresztenek. Szerinte kicsi ez a város ahhoz, hogy ne dolgozzanak rokonok az önkormányzatnál vagy önkormányzati cégeknél.

Lőkösné Nagy Sarolta szerint ha a Fidesz nem delegál tagot a bizottságba, akkor fel kell oszlatni, hiszen okafogyottá válik.

Gyöngyösi Ferenc alpolgármester szerint ha a Fidesz frakció elég bátor, akkor delegál tagot a bizottságba.

Kis Andrea szerint, ha meghatározzuk a NER képviselőivel szemben, akkor ne cselekedjünk úgy, mint ők. Ezért paritásos alapon kellene felállnia a bizottságnak. Azt is felvetette, hogy az eredeti javaslat szerint kellett volna a bizottságot felállítani. A polgármester szerint az igazságot kellene kideríteni.

Kis Andrea és Márki-Zay Péter vitatkoznak. A polgármester szerint Kis Andrea áll Tatár Zoltán mögött is, erre bizonyíték az, amikor Kis Andrea egy titkos másolatban megkapott hivatalba küldött levélre válaszolt.

Kis Andrea azt mondta: „Ha őszinte lennék, bármit írhattam volna”. Márki-Zay Péter azt is elmondta, hogy Kis Andrea évek óta perrel fenyegeti őt. Szerinte az sem véletlen, hogy a feleségével való szerződés egyáltalán megszületett.

Benkő Zsolt elmondta, nem kívánnak tagot delegálni a bizottságba.

Lőkösné Nagy Sarolta pontosította Kis Andrea képviselő hozzászólását, szerinte azért fontos, hogy fideszes képviselő is benne legyen a bizottságban, hogy lássák a folyamatot, azt pedig kikérte magának, hogy az objektivitásában kételkedjenek.

Cseri Tamás szerint a vita a polgármester és a volt jegyző között van, ők csak szeretnének tisztán látni.

Gyöngyösi Ferenc szerint éppen ezért kellene beülni a bizottságban, hogy vizsgálják a részleteket. Ha valóban tisztán szeretnének látni, akkor elemi érdekük lenne a bizottságban való részvétel.

Hosszú percek óta azon megy a vita, hogy mit jelent a vásárhelyi testület esetében a paritás, aminek elvén a bizottságot kellene felállítani.

Márki-Zay Péter szerint az lenne a paritásos alap, ha a fideszesek, a Tatár Zoltán mögött álló Kis Andrea-Krupiczer Ferenc csoport és a többiek közül egyenlő arányban válasszanak. A polgármester szeretné, ha az ő oldalán állók és a nem mellette állók egyenlő arányban képviseltetnék magukat.

Kis Andrea szerint ez a fideszezés már óvodás szint, de a polgármester emlékeztette, hogy ő hívja következetesen Fidesz 2.0-nak a Márki-Zay Pétert támogató képviselőket.

Hat fősre bővítették a bizottság létszámát.

Cseri Tamás szerint azt kell megvizsgálni, hogy Tatár Zoltán hazudott vagy Márki-Zay Péter. A polgármester elmondta, hogy az, hogy Tatár hazudott, már a legutóbbi rendkívüli ülésen kiderült, amikor kiderült, hogy a felesége neve nem merült fel semmilyen incidens során.

Benkő Zsolt végül visszavonta a bizottsági tagságról való lemondását, így hogy hattagúvá vált, már szeretne részt venni benne.

A bizottság elnöke Lőkösné Nagy Saroltát választotta a közgyűlés.

A bizottság tagjai: Benkő Zsolt, Cseri Tamás, Krupiczer Ferenc, Fejes Péter, Gyutay Katalin és az elnök, Lőkösné Nagy Sarolta.

18.00 – Krupiczer Ferenc önálló indítványt nyújtott be, amit egy power point prezentáció keretében mutatott be Farkas Andrea csoportvezető. A terv a Kertvárosi Katolikus Óvoda, Kertvárosi Bölcsőde parkolását megkönnyítő bekötőút és parkoló építését célozza.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!