Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Hódmezővásárhely jobban teljesített a Modern Városok Programban, mint az országos átlag

Januárban azt nyilatkozta Gyopáros Alpár, hogy a nehézségek ellenére sem állítják le a Modern Városok Programot. Ehhez képest még fél év sem telt el, már szárnyra kapott a hír, hogy mégis. Januárban még arról szóltak a hírek, hogy 4200 milliárd értékben zajlik a 23 megyei jogú várost érintő, soha nem látott léptékű fejlesztés és a kormány ezidáig 2200 milliárd forintot fizetett ki a projektgazdák számára.

A helyi fidesz-média nem kisebb nevet, mint Csepreghy Nándort vetett be annak alátámasztására, hogy lám-lám, Vásárhelyen leállnak a Modern Városok Programban megszabott fejlesztések, és ezért (is) Márki-Zay Péter a hibás.

De nézzük a tényeket:

A kezdetek

A Modern Városok Programot 2015 őszén indította a kormány, ennek keretében mind a 23 megyei jogú várossal megállapodást kötöttek. Ezeket minden alkalommal Orbán Viktor írta alá az adott városban tett látogatása alkalmával, ünnepélyes keretek között. Hódmezővásárhely már akkor is az utolsó település volt, aki aláírhatott, 2017. május 26-án.
A kormányhatározatban foglaltakat itt olvashatják:

modern-varosok-program

Érthetetlen, hogy miért a vásárhelyi programba került be a Szeged-Szabadka vasútvonal megvalósítása, a Békéscsaba-Szabadka vasúti pálya felújítása és villamosítása, a Békés vármegyei Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság szakemberképzése. De a dokumentumban az is látható, hogy nagyon szoros határidőket is terveztek egy-egy megvalósítás mentén.

Aktuális helyzetjelentés a Modern Városok Program vásárhelyi elemeiről

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kértük, hogy számoljanak be arról, hogyan haladnak az MVP elemei.

  • Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése:

A vásárhelyi önkormányzat szervezsében a kiviteli tervek elkészültek, közbeszerzési eljárást követően a szerződéskötés nem tudott megtörténni, mert a megvalósításhoz szükséges Támogatói okirat nem került aláírásra a kormány részéről.

A 1705/2018.(XII.17.) Kormányhatározat biztosította volna a fedezetet.

A beruházás időközben meghaladta a nettó 700 millió Ft tervezett bekerülési költséget, így a Beruházási Ügynökségre tartozik a lebonyolítás.

Az ügynökség felé az adatszolgáltatás, személyes egyeztetés megtörtént, de továbblépés nincs. A projekt előkészítési szakaszát lezártuk, elszámolás megtörtént az EMMI felé.

Gyopáros Alpár kormánybiztos úr 2022. augusztusában arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy megkereséssel fordult Kisfaludy Lászlóhoz, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkárához, melyben a projekt folytatásának lehetőségéről kért tájékoztatást, azonban választ nem kapott az ügyben.

  •  Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium bővítése

Az önkormányzat a kiviteli terveket elkészítette, többletenergia biztosítására a trafót letelepítették. Egy példányban a kiviteli tervdokumentáció átadásra került a Gimnáziumnak, mely alapján a Beszédes Kornél épületszárny részberuházás az Intézmény finanszírozásában megvalósult.

2020. május 8-án az MTF/450/4 (2020) számú levelében Gyopáros Alpár úr tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy „Ahhoz, hogy a Projekt támogatása, illetve megvalósítása az egyházi fenntartón keresztül történjen, szükséges az érintett Korm. határozat módosítása a Projekt egyházi fenntartónak történő átadása érdekében.”

„A projekt előkészítési szakaszával az EMMI felé 2021 tavaszán elszámoltunk. Kértük a beruházás továbbvitelét mind Dr. Fürjes Zoltán Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárától, mind Gyopáros Alpár úrtól.  Előre lépés nem történt.

Minden lépést megtettünk annak érdekében, hogy a beruházás tovább indulhasson, így nyitott szerződéseink vannak a megvalósítási szakasz támogatása érdekében, műszaki ellenőrre, felelős akkreditált közbeszerzőre, tervellenőrre, akik az esetleges közbeszerzési eljárásban szakmai közreműködésben támogatják az Önkormányzatot. A Beruházási Ügynökségnek a tájékoztatás személyesen megtörtént, adatszolgáltatással.  A megvalósításhoz szükség lenne a kormányhatározat módosítására és a beruházás megvalósítási szakaszba emelésére, az önkormányzati szerződések átadaptálására.” – számolt be az önkormányzat.

  • Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése, melynek keretében a Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, az Eötvös József Szakgimnázium, valamint a Cseresnyés Kollégium fejlesztésének támogatása:

Az előkészítési szakasszal pénzügyileg az ITM felé az elszámolás 2021-ben sikeresen megtörtént. A beruházási ügynökségnek a tájékoztatások megküldésre kerültek. 

Az Eötvös Technikumnál az energetikai TOP projektet figyelembe véve, arra ráépülve készültek el a tervek, azonban a TOP beruházás az MVP-től függetlenül finanszírozási okok miatt megrekedt, a két projekt terveit együtt szükséges kezelni, vagy egymást követő beruházásként. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 2023. februárjában kérte a TOP tervek átadását, melytől az önkormányzat nem határolódott el.  Szükséges a beruházások megvalósítási szakaszba emelése.

Gyopáros Alpár kormánybiztos úr 2022. augusztusában arról tájékoztatott, hogy kezdeményezte az érintett szereplőkkel történő egyeztetést, azonban egyeztető megbeszélésre önkormányzatunk meghívást nem kapott, annak megtörténtéről nincsen tudomásunk – áll az önkormányzat beszámolójában.

  • Minőségi Otthoncsere Program kidolgozása:

A Minőségi Otthoncsere Program első üteme 2018. december 31-én lezárult, az előzetesen tervezett 29 lakás helyett 33 ingatlan tulajdonjogát szerezte meg az önkormányzat. Ezek a bizonyos Csengettyűközi lakások. A szakmai beszámoló és annak részét képező pénzügyi elszámolás az előírt határidőben megküldésre került. A beszámoló elfogadásáról értesítés nem érkezett. 

A program további folytatása érdekében a második ütem szakmai programja és pénzügyi terve 2019. február 1-jén került megküldésre Gyopáros Alpár kormánybiztos részére azzal, hogy további egyeztetést kezdeményez az Önkormányzat az időközben megváltozott lakáspiaci helyzetre és az első ütem keretében felmerült tapasztalatokra figyelemmel.

Kormánybiztos úr 2019. április 1-jén kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a második ütem szakmai programját a szakpolitikai felelős nem támogatja arra hivatkozással, hogy álláspontjuk szerint bizonytalan a Program 2026-ig tartó kifutásával valamennyi Csengettyű közben található ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése az ingatlanok vásárlására szánt keretösszeggel kalkulálva. Kormánybiztos úr indokoltnak látta a program szakmai felülvizsgálatát a szaktárcával együttműködve. Az Önkormányzat többször kérte a Miniszterelnökség iránymutatását és együttműködését a program átdolgozásának főbb irányvonalai tekintetében, személyes egyeztetést is javasolva, azonban válasz nem érkezett, a projekt emiatt nem halad.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Minőségi Otthoncsere Program támogatásról szóló 38/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete értelmében a program 25 évig tart. Ezen hosszú idő alatt az önkormányzat tulajdonába került, illetve kerülő lakások üresen állnak, a fenntartási költségek önkormányzatunkat terhelik, holott városunkban – ahogy az ország más településein is – igen sokan küzdenek lakhatási nehézségekkel.

Gyopáros Alpár kormánybiztos úr 2022. augusztusában arról tájékoztatott, hogy megtették az MVP rendelet módosítását előirányzó javaslatukat, mely jelenleg a tárcán belüli egyeztetések keretében véleményezés alatt áll. Azóta más információ nem áll rendelkezésünkre.

  • Regionális agrár-közigazgatási központ létrehozásának céljával a Csongrád-Csanád Vármegyei Agrárkamara városba költöztetése:

Gyopáros Alpár kormánybiztos úr 2022. augusztusában arról tájékoztatott, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium egyetértése esetén megkeresik a projekt megvalósításáért felelős Agrárminisztérium illetékes szakterületének vezetőjét a projekt folytatása érdekében. Támogatói okirat nincsen a programra.

  • Könyvtár építése

Új helyszín került kijelölésre lakossági szavazatok alapján, amely a Hódtó Rózsa utcai területe a jelenlegi Könyvtárhoz közel.

Az előkészítési szakaszban az EMMI tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem támogatja a támogatói okirat határidejének meghosszabbítását és kérte a projekt pénzügyi zárását, amely 2020-ban meg is történt.

 Az önkormányzat továbbra is nyitott lenne a beruházásra.

  • Naperőműpark  létesítése:

Jelenleg magánberuházások zajlanak, amelyeket egyenként kezel az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a projektre Támogatói okirat nem készült.

  • Az Ipari Park bővítése:

Legutolsó információnk Gyopáros Alpár kormánybiztos úrtól származott, aki 2022. augusztusában tájékoztatott arról, hogy a NIFÜP ZRT az ingatlanrendezéssel, ingatlanvásárlással kapcsolatos lépéseket kizárólag a kormány ez irányú döntését követően kezdheti meg. További információról nem tudunk. Fontos lenne a területek beruházási területté nyilvánítása, valamint az érintett ingatlanok megvásárlása, mivel kiadható-eladható ipari terület kevés van a városban, holott minden évben nagy igény mutatkozik irántuk – tájékoztatott az önkormányzat.

  • 117 kilométer külterületi kerékpárút építés:

A Döntés-előkészítő és a Turisztikai Tanulmány javaslatai alapján a nyomvonalak véglegesítése megtörtént, az ITM Kerékpáros Főosztálya és Hódmezővásárhely Önkormányzatának Közgyűlése a 4040/2020 (VI.25) határozata szerinti jóváhagyásával.  A nyomvonalakra közbeszerzésen kiválasztásra kerültek a Tervezők, mely eredményeképpen 2022. novemberére mind a 16 nyomvonalra elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítése. Ezzel párhuzamosan 2022 májusától elkezdődtek a területszerzéshez szükséges folyamatok mind az 5 érintett településen (Derekegyház, Földeák, Mártély és Székkutas Hódmezővásárhelyen kívül) Az érintett közel 400 helyrajzi szám nagyjából felénél zajlanak/lezajlottak ezen folyamatok, a másik felénél az indítás előkészületben.

A projekt időközben átkerült a Közlekedésstratégiáért felelős Helyettes Államtitkárságtól a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárságához. A Támogatói Okirat hatályának érvényessége 2024. november 30., amelynek biztosított ideje és forrása várhatóan elegendő lesz a vállalt feladatok teljesítéséhez. Az előkészítő szakasz lezárást követően szükséges a projekt megvalósítási szakaszba helyezése – áll az önkormányzat beszámolójában.

Amúgy ez utóbbi két elemre maga Lázár János tett ígéretet azon a bizonyos találkozón, amikor hosszú idő után leült tárgyalni Márki-Zay Péterrel.

A legkiemelkedőbb helyi elem a Tram-train. Ennek az MVP-elemnek a felelőse maga Lázár János volt, aki 2017 áprilisában még úgy nyilatkozott, hogy ellehetetlenül a projekt, hiszen a nyolc szerelvényt az eredeti 10 milliárd helyett 16 milliárdért akarták legyártani. A lényeg, hogy végül a tram-train megvalósult, igaz, hogy a tervezett 164 milliárdos MVP költségvetésnek jóval több mint felét végül elvitte, de mégiscsak megvalósult. A tervezett 2020.december 31. helyett végül 2021.november 29-én. Lázár János pedig 2022 októberében tekintette lezártnak a projektet. Ekkora csúszás tehát egy kiemelten fontos projekt esetében is előfordulhat a Modern Városok Programban.

És akkor még egyszer a számokról. A tervezett programok összköltségvetése 4200 milliárd forint. A kormány idén januárig 2200 milliárd forintot fizetett ki a projektgazdáknak. Azaz a teljes összeg mintegy felét.

A vásárhelyi Modern Városok Program teljes költségvetése Csepreghy Nándor szerint 164 milliárd forint. Ennek több mint felét a tram-train vitte el, és még vannak folyamatban lévő helyi elemek.

Vagyis Hódmezővásárhely jobban teljesített az országos átlagnál a Modern Városok Programban, úgy, hogy a fenti önkormányzati beszámolóból kitűnik, hogy a legtöbb esetben a kormányra várakozik minden projekt.

Márki-Zay Péter polgármester amúgy szívesen tisztázná nyilvános beszélgetés keretében akár Csepreghy Nándorral – aki a helyi fidesz-médiában őt okolta a program elakadásaiért, akár Lázár Jánossal a helyzetet, nyilvánossá téve az elhangzottak mögött álló adatokat, de az borítékolható, hogy ez a beszélgetés nem történik majd meg.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!