Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Szabó Margit Momó vs. Lázár János

Beszámoltunk arról, hogy elkezdődött az a peres eljárás, amelyet az országgyűlési képviselő, miniszter indított a 74 éves egyesületi elnök ellen. Szabó Margit Momó akkor a bíróságon azt mondta, szerinte Lázár János példát akar statuálni azzal, hogy őt a bíróság elé citálta.

A perről felkerült egy videó is az A Józan Paraszt Beszól! nevű youtube-csatornára:

Szabó Margit Momó fia youtube-csatornáján tudósított a perről

Márki-Zay Péter több ízben is védelmére kelt a nyugdíjas aktivistának, végigvette, hogy a bizonyos szórólapok tartalmából melyik állítást tarthatta valótlannak Lázár János:

De több ízben segítséget is kért Momó számára itt, itt és még az immár kéthetente megjelenő MZP őszintén szokásos négy témája közül is az egyik erre vonatkozott.

A segítségkérés nem arra vonatkozott, hogy a szórólapok megjelenése után több mint egy évvel igazolást keresnek az állításokra, hanem a minél több forrás felkutatása és Szabó Margit Momó melletti kiállás lehetett a cél.

A Lázár-média nagy erőkkel próbálja Márki-Zay Péter nyakába varrni – egy facebook-komment alapján – még azt a tényt is, hogy Lázár János beperelt egy 74 éves idős asszonyt.

A félreértések elkerülése végett megszereztük a Szabó Margit Momó bíróságon elhangzott nyilatkozatát, amelyet változtatások nélkül teszünk közzé:

BÍRÓSÁG ELŐTTI NYILATKOZAT

Tisztelt Bíróság!

Remélem, elnézik nekem, amiért segítségül hívom jegyzeteimet. Megmondom őszintén, nem vagyok gyakorlott bíróság előtti megszólalásokban, főleg nem vádlottként és főleg nem egy igazán nagyhatalmú közméltósággal bíró személlyel szemben.

Ugyanakkor tudom, hogy itt nincs helye elszólásnak, nyelvbotlásnak.

Amióta tudomásomra jutott, hogy Magyarország regnáló minisztere beperelt, saját magamról, szerepemről is kicsit másként gondolkodom.

Büntetlen előéletű vagyok. Azért említem ezt meg, mert tudom, hogy ez a tény – a bírói gyakorlatban – enyhítő körülménynek, akár felmentőnek is számíthat.

Természetesen azt szeretném gondolni, hogy Lázár János nem bunkósbotként tekint az igazságszolgáltatás intézményeire és nem kell szerencsésnek éreznem magam, – egyelőre -amiért nem húzathat deresre és nem állíthat ki a piacra kalodába.

Egyelőre még csak a bíróságon keresztül kényszeríthet a vádlottak padjára a méltóságos nagyúr.

Talán ebből is kiderült, hogy a bíróságra hurcolásomat igazságtalannak érzem.

Nem gondolom, hogy egy valóban demokratikus alapokon nyugvó jogállamban nekem bármilyen magyarázkodni, védekezni valóm lenne az ellenem felhozott vádakkal szemben. Gondolok itt arra, hogy egy közszereplőről van szó, akinek- ebben a minőségében – a szabad vélemény-nyilvánítás jogának gyakorlását tűrnie kell.

A vádirattal ellenkezőleg, mely szerint a társadalmat tőlem kellene megvédeni, azt gondolom, hogy felelős állampolgárként kötelességem, hogy – a köz érdekében – felhívjam közösségem figyelmét a hazugságokra, lopásokra, zsarnokságra, alkalmatlanságra és a bukottságra is.

Éppen gyermekeim, unokáim, szűkebb és szélesebb közösségem védelmének érdekében teszem ezt mind a mai napig.

De mivel Lázár János ide citált és a vádlottak padjára kényszerített, valamint a törvényt, a jogot és a bíróság intézményét tisztelem, bölcs döntésükben feltétlenül megbízom, ezért itt vagyok, és teljes mértékben együtt működöm az igazságszolgáltatással.

Teszem ezt annak ellenére, hogy véleményem szerint a miniszter úr és a köztem lévő vita nem ide a bíróság épületébe való. Sokkal inkább vita fórumra, személyes megbeszélésre, sajtó és média platformokra.

Egy olyan országban ahol egy miniszter tényleg szolgálja az embereket és nem uralkodni próbál rajtuk, ez a per egyszerűen meg sem történhetne.

Ezzel szemben a mai eljárás is azt bizonyítja, hogy nálunk ezek a méltóságos urak nemhogy a mi érdekeinket képviselnék, de szóba sem állnak velünk,sértő, lealacsonyító, megalázó jelzőkkel (buta, gyenge elméjű, lopós) illetnek és még csak válaszra sem méltatnak.

Elmondom, hogy minden – a jelenlegi per részét képező állításomat – igaznak és általam hitelesnek ítélt módon alátámaszthatónak tartok. A szórólapokon közölt állításoknak személyesen utána jártam és azok igazolására – álláspontom szerint – bőven elégséges bizonyítékot találtam az általam hitelesnek tartott forrásokban.

És hogy igazam bizonyítására nem citáltam ide személyesen tanúkat, annak szomorú oka van.

Sajnos közöttük többen vannak, akik mind a mai napig tartanak Lázár Jánostól. Ezért nem kívánják véleményüket arccal, névvel vállalni.

Itt észrevételezem, hogy a megyében egyetlen ügyvédet sem találtam, aki – miután megtudta, ki a magán vádló – vállalta volna védelmemet!

És azt is észrevételezem, hogy Hódmezővásárhelyen a teljes járásbíróság valamennyi bírája és segédeik elfogultsági nyilatkozatot tettek az ügyben!

Joggal merülhet fel mondanyiunkban a kérdés: VAJON MIÉRT!?

Szent meggyőződésem, hogy ez a per nem szól másról, mint Lázár János egojáról, amelyet egy magamfajta egyszerű – általa nagy nyilvánosság előtt – buta, gyenge képességű – alattvalónak tartott állampolgár megsértett.Az egóját sértettem meg és nem a becsületét.

Megértem, engem is zavar, sért, amikor butának, gyengeelméjűnek titulál Lázár miniszter úr, és ennél még sokkal bántóbb – valóban hazugságokra alapozott – dolgokat írnak állítanak rólam nagy nyilvánosság előtt. Pedig koránt sem vagyok közszereplő.

Vagy kampány idején ennél – véleményem szerint – sokkal durvább, becstelenebb, embert és becsületet sértő szlogenekkel, rémisztő, félelmet keltő hazugságokkal teleírt óriásplakátokkal rakják tele az ország minden részét mindkét oldal kommunikátoraí.

Azt gondolom, hogy ez egy bosszú hadjárat ellenem, és példa statuálás arra, hogy mindenki így jár, aki fel meri emelni a hangját főméltóságu urak, ispánok, főispánok önkényes és etikátlan viselkedése ellen.

Jómagam nem vagyok jogvégzett ember, így az általam leírtakat sosem büntető jogi értelemben értettem, hanem a köznyelvben használt kifejezésként.

Ezen túl persze több kérdés is felmerült bennem a perrel kapcsolatban:

Jogomban áll-e egy közszereplőről és a viselt dolgairól-a számomra mérvadó információs csatornákat figyelembe véve véleményt alkotni?

Jogomban áll –e ezt a véleményt egy szórólapon, írásban is ismertetni?

Van-e számszerűsíthető határa a nagy nyilvánosság előtti véleménynyilvánításnak?

Ha van mekkora ez a szám és mérik-e a teljesülését?

Itt azt észrevételezem, hogy a magánvádló szubjektív véleményén alapszik a nagy nyilvánosság előtti minősítés.

Álláspontom szerint a nagy nyilvánosság megvalósulásához számszerű adatokat, tényeket, ezen minősítő körülményt igazoló bizonyítékot kellene előtárni. Főleg akkor, ha súlyosbító körülményt szeretnének ezzel igazolni. Remélem senki nem beszélhet a levegőbe!

Szerintem Lázár János miniszter úr ilyen bizonyítékot, eddig nem tárt a tisztelt bíróság elé, de remélem ezt neki is meg kell tennie..

Véleményem szerint nem tettem mást, mint éltem állampolgári jogommal akkor, mikor egy közszereplőről véleményt nyilvánítottam.

Megfélemlíteni nem hagyom magam!

Nem vagyok hajlandó unokáimnak úgy hátrahagyni egy ilyen tekintélyelvű rendszert, hogy ellene nem harcoltam az utolsó erőmig, az utolsó lélegzetemig!

Lázár Jánost ráadásul tisztelem is!

Tiszteletreméltónak tartom azt a teljesítményét, amellyel immár másodszor –magas hatalmi pozícióba sikerült emelkednie. De pontosan emiatt a helyzete, beosztása miatt van hatással a családom és szélesebb közösségem, de az egész ország életére az, hogy mit tesz, hogy mit mond, hogyan dönt?

Amennyiben ez nem így lenne, nem is foglalkoznék azzal, hogy milyen embernek tartom őt magát. 

Az említett szórólapokkal a hatalmat, a hatalommal rendelkező és hatalmával visszaélő politikust céloztam.

Számomra ez nem személyes ügy! Tény azonban, hogy míg én maximum Lázár János egóját vagyok képes megsérteni, addig ő – pozíciójánál, rosszul értelmezett hatalmánál, és vagyonánál fogva alkalmas és képes egész közösségeknek a társadalom szövetébe vetett hitét, bizalmát teljesen lerombolni!

Képes megfosztani, meglopni a gyermekeim, unokáim jövőjébe vetett hitemtől, reményeimtől is! A szörnyű az, hogy nem csak engem, hanem még sok, sok Embert.

A fentiek alapján kérem a tisztelt bíróságot, hogy velem szemben az eljárást megszüntetni szíveskedjen. Tekintettel arra is, hogy a terhemre rótt vétségeket nem követtem el.

Kérem továbbá a tisztelt bíróságot, hogy a törvény erejénél fogva védjen meg – mint egyszerű állampolgárt – egy sértett, nagyhatalmú miniszter bosszújától.

Kérem! Döntésükkel mindenáron óvják meg az általam képviselt átlagemberek jogba, igazságosságba, törvénybe vetett hitét!

Lázár Jánosnak pedig azt üzenem, hogy az én vagy a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek hátára mászva nem lehet megdicsőülni, nem lehet becsületet, tisztességet és tiszteletet kivívni.

Azok kivívására más utat kell választania!

Ennek az útnak mindjárt az elején zászlójáról be kell vonnia a hatalom és a pénz lobogóját.

Tisztelettel Szabó Margit vádlott

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!