Vegyen velünk lendületet! 970×250 -3

Jogerős: Márki-Zayné pert nyert a ripost.hu ellen is

Politikai céllal, sorozatban árad a digitális mocsok a kormánypárti médiából, ha úgy gondolják, le kell járatni valakit. Az sem számít, ha az illető nem közszereplő, elég, ha a házastársa az. A kormányzathoz szorosan kötődő sajtótermékek 2019-ben egy olyan ügyben, amiben Márki-Zayné Vincze Felícia csak tanú volt, sorra jelentettek meg őt és politikus férjét lejárató cikkeket, amelyek sértő és valótlan tényállításokat fogalmaztak meg mindkettőjük személyével kapcsolatban. Az írások miatt a vásárhelyi polgármester felesége sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi eljárásokat indított, amelyekben minden bíróság megállapította a sajtószervek felelősségét. Most a Ripostét, kiadója a Mediaworks Hungary Zrt.

A lejárató-hadjárat egyik főszereplőjét az Origo-t tavaly tavasszal jogerősen helyreigazításra és sérelemdíj fizetésére kötelezte a bíróság. Fizettek, de a helyreigazítást azóta sem tették közzé. Nem számít, hogy sorozatban bukják el a helyreigazítási pereket, hogy sérelemdíj megfizetésére kötelezi őket a bíróság, a kormányzati propaganda-hirdetések bőven fedezik a költségeket.

Megismételt hazugságok, tudatosan, szándékosan

Az előválasztás idején 2021. augusztus 10-én a ripost.hu részben megismételte a bíróságok által korábban már jogsértő tartalmúnak minősített közléseket Márki-Zayné Vincze Felíciáról.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében már elmarasztalta „Magyarország vezető konzervatív médiavállalatát” – a Mediaworks Hungary Zrt. így határozza meg önmagát. Fellebeztek.

A fellebbezés alaptalan.

A kormánypárti médiaóriás fellebbezésére írta ezt a Fővárosi Ítélőtábla 2023. február 16-i keltezésű ítéletében. Megállapították, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének jogsértést megállapító, a felperes meghatározott személyes adatainak és képmásának törlését elrendelő, az alperest a jogsértés abbahagyására kötelező és a további jogsértéstől eltiltó, az elsőfokú ítélet rendelkező részének közzétételére vonatkozó részére nem is vonatkozott a fellebbezés. Vagyis tudták, mit tettek. A sérelemdíj mértékéből próbáltak alkudni, nem sikerült.

A sérelemdíjnak többes rendeltetése, funkciója van, amely azt jelenti, hogy a kompenzáció mellett büntető kártérítésként is funkcionál, továbbá preventív szerepet is betölt – írja ítéletében a Kúria határozataira is hivatkozva a Fővárosi Ítélőtábla.

A döntésben figyelembe vették a jogsértés súlyát, ismétlődő jellegét, a felróhatóság mértékét, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatását.

A bíróság a felperes társadalmi megítélésének csorbítására alkalmasnak találta a cikket, bizonyítottnak, hogy Márki-Zayné Vincze Felícia választott hivatását gyakorolni nem tudja, praxisát megszüntetni
kényszerült.

Tudatosan megismételt valótlan állítások

Az alperes (a kormánypárti ripost.hu – Mediaworks) felróhatóan járt el, hiszen többször ismételte a tudatosan valótlan állításokat, és a szakmai, jogszabályi előírásokat sem tartotta be, nem járt utána a tényeknek, a felperest nem kereste meg – olvasható az ítéletben. Mindezen közlésekkel a felperes magánszférájának egy fontos szeletét, a hivatását érintette, a valótlan állítások következtében a felperes végső soron szeretett hivatásának feladására kényszerült. Az alperes a felperes tiltakozása ellenére az írásokból a felperes személyes adatait nem törölte.

A sajtót a sajtószabadság gyakorlása nem jogosítja fel arra, hogy egy egyébként is érzékeny, a társadalmi viták kereszttüzében álló témában, az otthonszülés kérdéskörében valótlan állításokkal próbálja egy közszereplő politikus házastársának szakmai ténykedésére irányítani a figyelmet, ezzel célozva a politikus
hiteltelenítését.


A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a korábbi perek a 2019. január-februári időszakban közzétett
híranyagok miatt indultak, amelyhez képest a ebben az ügyben vizsgált újabb cikk közzétételére két és fél évvel később, a jogerős bírósági határozatok tartalmának teljes figyelmen kívül hagyásával került sor. A 2021. augusztus 10-i hír részben ismételte a bíróságok által korábban már jogsértő tartalmúnak minősített közléseket. Ez a körülmény a bíróság megfogalmazása szerint önmagában is kizárta a sérelemdíj összegének csökkentését.


A Fővárosi ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság az adott eset összes körülményeit helytállóan mérlegelte, a felperes által a fellebbezésben felülmérlegelést megalapozó körülményként megjelölt ok pedig a sérelemdíj csökkentésére nem alkalmas. Az érdemi döntésben megjelölt összeg a jogsértés összességében kiváltott hatására, súlyára, valamint a sérelemdíj kompenzációs és preventív funkciójának érvényre juttatására figyelemmel eltúlzottnak nem tekinthető és illeszkedik a Kúria ítélkezési gyakorlatához.

A sérelemdíjon felül a Mediaworks-nek perköltséget és fellebbezési illetéket is fizetnie kell.

vmc_kozlemeny

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!