Szombaton rajtol a Történettudományi Találkozó

Az idei, immár hagyományosan megrendezendő Történettudományi Találkozó július 31-én kezdődik és augusztus 8-ig tart. A programsorozat helyszíne a Mátyás utcai Olvasókör – tájékoztatta szerkesztőségünket a szervező Vásárhelyi Történelmi Kör.

A VTK 2007. november 5-én alakult meg Dani Dániel Pál történész vezetésével. Céljuk a magyar történelem kutatása, tanítása és a tudományos ismeretterjesztés. Helyet kívánnak adni minden tudományos igényű irányzatnak a magyar és az egyetemes történelem kutatása terén. Hagyományteremtő céllal indítottuk el e rendezvényünket, emellett havonta meghívott előadók részvételével, éves előadássorozatot is tartanak.

Az idei már a 14. konferencia lesz. Íme a részletes program:

Július 31. szombat

Levezető elnök: Dani Dániel Pál

9:10-9:50 A XIV. Történettudományi Találkozó megnyitása
Dr. Szabó Pál: Megnyitó és megemlékezés Bajnócziné Rácz Éváról, Mészáros Piroskáról, Papp Éváról és Prof. Dr. Vajay Szabolcsról.
9:50-10:30 Fejes Zsolt: Száz éves a Lajtabánság: a bátor Rongyos Gárda.
10:40-11:20 Dr. Halmágyi Miklós: Szent Móric: egy legendás afrikai vértanú emlékezete dél-alföldi vonatkozású oklevelekben és a borászatban.
11:20-12:00 Prof. Dr. Marjanucz László: A Magyar nemzettudat fogalmainak történelemi fejlődése: Werbőczytől Eötvösig.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: v. Pintér István

15:00-15:40 Dr. Mórocz Gábor: Király István Pilinszky-értelmezése.
15:40-16:20 Berényi László: A TéR-Idő egysége a Szent Koronán.
16:30-17:10 Dr. Záhonyi Adrás: Új módszertani ötletek a mezopotámiai és az Indus-völgyi írásemlékek olvasásához.
17:10-17:50 Dr. Oláh Zoltán Sándor: Az elmúlt 1 millió év nem ember által írott Kárpát-archeogenomjainak DNS-olvasatai, interdiszciplináris szakirodalom bioinformatikai szövegbányászata, történettudományi értelmezése és szintézise.
17:50-18:30 Kerekasztal

Augusztus 1. vasárnap

Levezető elnök: v. Pintér István

9:10-9:50 Dr. Szabó Pál: „amissores castrorum finitimorum” – Nándorfehérvár 1521. évi elvesztése és a nándorfehérvári bánok jogi felelősségének kérdései.
9:5:10:30 Máté Endre: Az 1919-1921. évi lengyel-bolsevik háború és a magyar segítségnyújtás.
10:40-11:20 Vári Árpád: A Társadalompolitikai Osztály működése a gyakorlatban.
11:20-12:00 Török András: Az 1588-as Nagy Spanyol Armada vereségének okai, a spanyol hajók és az alkalmazott stratégia tükrében.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dani Zsolt

15:00-15:40 Dr. Sarlós István: Baja-Zombor-Újvidék vasútvonal építése.
15:40-16:20 Panyik-Tóth János: Biatorbágy (1931. 09. 13.; 0. 15.).
16:30-17:10 Nemecz Ágnes: 140 éve alakult a Magyar Vöröskereszt.
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 2. hétfő

Levezető elnök: Dr. Antalóczy Péter

9:10-9:50 Hollósi Dániel József: Gamma – egy egyedülálló magyar vállalat története (1920–1948).
9:50-10:30 Szokolay Domokos: „Rákosi Mátyás is fasiszta?” – soproni papok internálása 1945 után.
10:40-11:20 Magó Károly: A Magyar Királyi Honvéd Légierő álcázófestékei.
11:20-12:00 Dr. Czeglédi Katalin: A magyar nyelv eredetéről, rokonságáról és egyéb kapcsolatairól (a kutatásaink és az újabban megismert források értelmében).
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dr. Kacziba Ágnes

15:00-15:40 Gergelyné Bodó Mária: Helytörténet tanítása az online oktatás alatt.
15:40-16:20 Pintérné Dr. Kurunczi Magdolna: Világjárványok története.
16:30-17:10 Dr. Ozsváth Gábor Dániel
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 3. kedd

Levezető elnök: v. Pintér István

9:10-9:50 Török Ádám: „Adassék tisztelet a katonaeszménynek” – Adalékok a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének történetéhez.
9:50-10:30 Dr. Bank Barbara: Családok kényszerlakhelyen a zárt táborokban és a kitelepítésben.
10:40-11:20 Dr. Miski Péter: A postamesterség az Erdélyi Fejedelemségben Teleki Mihály korában.
11:20-12:00 Tóth Dominik: A huszita harci szekér rekonstruálásának lehetőségei.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dr. Szabó Pál

15:00-15:40 Prof. Dr. Szalay István: Politikai viszonyok Nándorfehérvár török kézre kerülése idején Magyarországon és Európában.
15:40-16:20 Kovácsné Dr. Faltin Erzsébet: A hármas évforduló, jó erdélyi fejedelem és lengyel király, Báthori István és kora
16:30-17:10 Dr. Vincze Gábor: Az 1945 után megbélyegzett “hunyadisták”. (Hódmezővásárhelyiek és szegediek a népbíróság előtt).
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 4. szerda

Városnézés egyénileg

Augusztus 5. csütörtök

Levezető elnök: Dr. Kacziba Ágnes

9:10–9:50 Prof. Dr. Zakar Péter: Lelkész, újságíró, százados, utazó, iskolaépítő. Bíró Sándor, a 19. századi Erdély prófétája.
9:50-10:30 Dr. Varga Norbert: A kartellfelügyelet a gyakorlatban levéltári források alapján.
10:40-11:20 Dr. Pétervári Máté: Különös házasság, Deák Ferenc és egy „sohavégetnemérő” csődper, avagy a Bogdanovits-család bukásának jogtörténeti vetületei.
11:20-12:00 Csernus-Lukács Szilveszter: A román, mint a negyedik nemzet törvényi elismerése és a nemzetfogalom útvesztői az erdélyi államiság utolsó éveiben.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Nemecz Ágnes

15:00-15:40 Sancz Klára Lujza: Válogatás gróf Széchenyi István gazdaságnövelő reformterveit közreadó, magyarázó, írásaiból, a “Hitel”, “Világ”, “Stádium” kötetekben megjelentekből.
15:40-16:20 Gáspár Ferenc: A történelmi regény a huszonegyedik században.
16:30-17:10 Balog Norbert: Magyar Ellenállás 2006.
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 6. péntek

Levezető elnök: Dr. Szabó Pál

9:10-9:50 Bálint Róbertné: A könyvnyomtatás mestere, Gutenberg János.
9:50-10:30 Dr. Petneházi Gábor: Brutus elveszett és megtalált vagy megtalált és elveszett története?
10:40-11:20 Dr. Gulyás Martin: Az 1956-os forradalom emlékezete a nyugati magyar jobboldali emigráció szemüvegén keresztül (1956-90).
11:20-12:00 Danczné Simon Erzsébet: A vadászati kiállítások múltja és jelene.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dani Zsolt

15:00-15.40 Pálinkó Máté: Gróf Károlyi Sándor 299 éves, legjövedelmezőbb városvétele. Mire fordították a vásárhelyi jobbágyok adóját földesuraik a reformkorban?
15:40-16:20 v. Pintér István– ifj. Pintér István: Ki vagy kik voltak a felelősek az 1944. október 15-i fegyverszüneti kísérlet kudarcáért? – könyvbemutató.
16:30-17:10 Komáromi Csaba: El nem ismert állam Európa közepén. A Dnyeszter menti Köztársaság.
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 7. szombat

Levezető elnök: Dr. Antalóczy Péter

9:10-9:50 Dr. Szabó Pál: Praesentia reginata? – Piast (Lokietek) Erzsébet királyné iurisdictio-ja (1342-1353).
9:50-10:30 Dr. habil. Lénárt András: Latin-Amerika és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata a Monroe-doktrína árnyékában.
10:40-11:20 Prof. Dr. Tóth Sándor László: 1541. augusztus 29. – Sorsdöntő történelmi nap, Buda oszmán megszállásának históriája.
11:20-12:00 Dr. Juhász Péter: A pontusi hunok és a bizánci történetírás.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dr. Szabó Pál

15:00-15:40 Dr. Nagy Georgina: Magyar orvosok Algériában a ’60-’70-es években.
15:40-16:20 Dr. Palotás Zsolt: Otmán Hásem diplomáciai útja az Egyesült Államokban, 1865. október–november.
16:30-17:10 Dr. Bogoly József Ágoston: Történelmi és irodalmi visszaemlékezések Gyóni Géza költői sorsára és hadifogságára.
17:10-17:50 Kerekasztal

Augusztus 8. vasárnap

Levezető elnök: Dani Zsolt

9:10-9:50 Dani Dániel Pál: „Őseinket felhozád” II. rész.
9:50-10:30 Dani Attila: Az első repülések története és ezek háttere.
10:40-11:20 Dr. Antalóczy Péter: Rendszerváltás és az Antall kormány.
11:20-12:00 Juhász Krisztina: Testvérkapcsolat a szőnyi békekötések (1627, 1642) árnyékában.
12:00-12:40 Kerekasztal

Levezető elnök: Dani Attila

15:00-15:40 Dr. Daubner György: Expedíciók a hunok nyomában.
15:40-16:20 Dr. Daubner György: Expedíciók a hunok nyomában (filmvetítéssel).
16:30-17:10 Kerekasztal
17:10-17:50 A XIV. Történettudományi Találkozó kiértékelése

Védnökök:

  • Bubikné Török Mária, a Mátyás utcai Olvasókör elnöke
  • Dr. Kacziba Ágnes PhD. nyelvész, az SZTE-BTK egyetemi docense, a Vásárhelyi Történelmi Kör társelnöke
  • Dr. Mórocz Gábor PhD, tanár, irodalomtörténész
  • Dr. Szabó Pál PhD. történész, jogtörténész, az SZTE-ÁJTK tudományos munkatársa, a Szegedi Írók Társasága elnöke, a Vásárhelyi Történelmi Kör társelnöke
  • vitéz Pintér István történész, a Kárpát-medencei Vitézi Rend törzskapitánya, a Nemzetőrség ezredese, a Görgei Kör, a Magyar Történelmi Társulat, a Csongrád megyei Honismereti Egyesület tagja, a Vásárhelyi Történelmi Kör titkára

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A rendezvény a hallgatóság számára csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

- HIRDETÉS -

- HIRDETÉS -

Vegyen velünk lendületet! 600×600 -3

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!