Véleményező közgyűlést tart ma Hódmezővásárhely grémiuma

143

Az ülés 9 órakor kezdődik, online tudja követni az eseményeket a Polgármesteri Hivatal Gyorshír Szolgálatán.

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette és előterjeszti: Szabó Zsolt rendőralezredes, rendőrkapitányság vezető)

2./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette és előterjeszti Kovács Ferenc tűzoltó százados, megbízott parancsnok)

3./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) + könyvvizsgálói jelentés (Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Kurucz Roland irodavezető úr)

4./ 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) + könyvvizsgálói jelentés + javított oldal (Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Kurucz Roland irodavezető úr)

5./ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre (221/2021.(II.12.) határozat hatályon kívül helyezése) (1 db határozati javaslat) + javított oldal (Az anyagot készítette a Közgazdasági Iroda, előterjeszti: Kurucz Roland irodavezető úr)

6./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2021. évi összesített Közbeszerzési Tervének elfogadása (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Jogi Iroda Beszerzési Csoport, előterjeszti: dr. Nagy Péter megbízott irodavezető úr)

7./ A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve (2 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette és előterjeszti: Varga Anikó intézményvezető asszony)

8./ Beszámoló a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2020. évi működéséről (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, előterjeszti: Barák Anita irodavezető asszony)

9./ Az egyéni választókerületi keretről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (1 db rendelet-tervezet) (Az anyagot készítette Jogi Iroda, Önkormányzati és Ügyviteli Csoport, előterjeszti: Dr. Tatár Zoltán jegyző úr)

10./ A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (1 db rendelet-tervezet) (Az anyagot készítette a Lakosságszolgálati Iroda, Népjóléti Csoport. Előterjeszti: Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony) Véleményező ülésen tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

11./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 48/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) (Az anyagot készítette a Lakosságszolgálati Iroda, Közterület-felügyeleti Csoport, előterjeszti Szilágyi Zsolt csoportvezető úr)

12./ Önerő biztosítása közfoglalkoztatáshoz (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Jogi Iroda Személyzeti Csoport, előterjeszti: Nagyné dr. Tari Ibolya csoportvezető asszony)

13./ Pályázat kiírása a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ főigazgatói álláshelyére (Az anyagot készítette a Jogi Iroda Személyzeti Csoport, előterjeszti: Nagyné dr. Tari Ibolya csoportvezető asszony)

14./ Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványba új kuratóriumi tagok választása (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Jogi Iroda Önkormányzati és Ügyviteli Csoport, előterjeszti: dr. Nagy Péter megbízott irodavezető úr)

15./ Döntés egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (4 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Jogi Csoport, előterjeszti: dr. Nagy Péter megbízott irodavezető úr)

16./Döntés vételi ajánlat elfogadása tárgyában (5240/4.)  (Az anyagot készítette a Jogi Iroda, Jogi Csoport, előterjeszti: dr. Nagy Péter megbízott irodavezető úr)

17./ Pályázat benyújtása a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 elnevezésű felhívásra (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, előterjeszti: Barák Anita irodavezető asszony)

18./ Döntés a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hódmezővásárhelyen” (TOP 6.7.1-16-HM1-2017-00001) pályázat kivitelezésének forrásbiztosításáról (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, előterjeszti: Barák Anita irodavezető asszony)

19./ Beszámoló a benyújtott pályázatokról (1 db határozati javaslat) (Az anyagot készítette a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, előterjeszti: Barák Anita irodavezető asszony)

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!