Elfogadták a város 2021. évi költségvetését

305

Az önkormányzat költségvetésében az idei évben közel 4,6 milliárd Ft összegű beruházás, fejlesztés szerepel. A tavalyi évhez hasonlóan folytatódnak a Területi Operatív Program keretében kiírt és elnyert pályázati forrásokból, valamint a Modern Városok Program keretein belül a kormány által Vásárhelynek megítélt támogatásokból megvalósuló beruházások.

A véleményező ülés február 12-én elfogadta a város költségvetését, az előterjesztéshez képest viszonylagos korlátozással. A szikáncsi részönkormányzatnak 1 millió forintos támogatást szavazott meg a véleményező ülés.

A működési kiadások között jelentős lesz a korábbi évekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, amely akár elérheti a 800 millió forintot is. A koronavírus okozta gazdasági válság az önkormányzati gazdasági társaságok veszteségét is növelte, és így az idei évben várhatóan 560 millió Ft pótbefizetési kötelezettsége keletkezik. A dologi kiadások esetén az önkormányzat törekedett a költségek alacsony, előző évi szinten tartására, kivéve a városüzemeltetés, amelynek előirányzatát meg lett emelve.

A működési hiány a működési bevételekből fedezett Zsigmondy Béla Zrt. II. kötvényekkel együtt tartozásából eredő évi 300 millió Ft-os adósságtörlesztéssel együtt 1,4 milliárd Ft. A működési egyensúly megteremtéséhez – a kiadások racionalizálása mellett – 11 megyei jogú város részére a tavaly év végén nyújtott 1,38 milliárd Ft működési támogatással megegyező összegű támogatást, valamint a kieső iparűzési adóbevételek ellentételezésére biztosított 600 millió Ft állami hozzájárulást tervezett be a város.

Megkezdődött a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése, és várhatóan elindul a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése, a leromlott városi területek rehabilitációja, amelynek keretében több, mint 100 szociális bérlakás energetikai korszerűsítése fog megtörténni, valamint a Teleki utcai bölcsőde felújítása és a tanyák háztartási léptékű villamosenergia kiépítése is.

Tovább folynak a Modern Városok Program fejlesztései, akárcsak a 117 km külterületi kerékpárút előkészítése 2019. évben elkezdődött és jelenleg a tervezéssel összefüggő közbeszerzési eljárások.

A pályázatok mellett számos önerős beruházás is szerepel a költségvetésben. Önkormányzati ingatlanok felújítására közel 230 millió Ft került betervezésre, amelyből a legjelentősebb tétel a városháza, a városi könyvtár és a Serháztér utca 2-4. szám alatti épületek korszerűsítése. De a Belváros rekonstrukciója is folytatódik, is egy parkolóházat építenek majd.

Ahogy írták, a költségvetési rendelet tervezet összeállításakor a cél egy olyan költségvetés összeállítása volt, amely takarékos gazdálkodás megteremtésével – a kieső működési bevételek ellenére – lehetővé teszi a város zökkenőmentes működését, valamint a tervezett beruházások megvalósítását. Amennyiben az év során szigorúan betartják a költségvetési rendeletben elfogadottakat, a város biztonságos működtetése mellett több mint 4,6 milliárd Ft-ot tudnak fejlesztésekre, felújításokra fordítani.

A gazdálkodás szabályainak szigorú betartása nem csak a Közgyűlés és a polgármester felelőssége, de minden olyan vezetőé is, aki az egyes előirányzatok felett rendelkezni jogosult. Mindenkinek törekednie kell a hatékony gazdálkodás megvalósítására, kötelezettséget vállalni csak az előirányzatok keretei között és csak a bevételek teljesülésének ütemében szabad. A város bevételi és kiadási összege egyébként mintegy 15,2 milliárd forint.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!