Itt vannak a díszoklevéllel kitüntetett pedagógusok életútjai

488

Mint arról percről percre tudósításunkban beszámoltunk, pedagógus-díszokleveleket adtak át a mai közgyűlés előtti díszközgyűlésen. Rubinoklevelet kapott Virág Jánosné okleveles tanító és Vári Ernő Béla számtan-fizika-kémia tanár, vasoklevelet Kerekes Sándor Lajosné óvónő és gyémántoklevelet Erdős Péter földrajz szakos tanár. Mutatjuk a díjazottak teljes életútját.

Dr. Virág Jánosné Lengyel Ilona Mária tanítónő

Tanítói oklevelét 1950. június 22-én a Szegedi Népiskolai Tanítóképző Intézetben szerezte. 1952-ben Budapesten a Magyar-Orosz Iskolában mint napköziotthon-vezető kezdett el dolgozni.

Hódmezővásárhelyre költözése után 1953. augusztus 1-től a Ságvári Endre utcai Általános Iskolában 1974-ig, majd saját kérésére 1974. augusztus 16-tól nyugdíjba vonulásáig a Kertvárosi Általános Iskolában szintén napköziotthon-vezetőként dolgozott. Mint nyugdíjas 1981. október 1-től 1991. június 30-ig a Kertvárosi Általános Iskolában napközis nevelő volt. Munkáját 1978-ban Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.

Vári Ernő Béla tanár úr

Vári tanár úr az Állami Pedagógiai Főiskolán számtan-fizika-kémia szakos általános iskolai tanári képesítést szerzett. 1950. szeptember 1-től Tatabányára kapott tanári kinevezést. A Pedagógus Szakszervezet tagja, városi nevelési felelős, majd megyei nevelési felelős lett a tanítás mellett. 1951-től függetlenített szakszervezeti megyei titkári feladatokkal bízták meg. 1957. január 1-től kinevezték szülőhelyén, Hódmezővásárhelyen a Központi Fiúiskolába napközi vezetőnek. 1957 augusztusától ugyanitt igazgatóhelyettes lett. Ezt a feladatot nagyon szerette. 1959 augusztusában kinevezték a Központi Leányiskola igazgatójának 1962-ig.

Ezt követően városi társadalmi, kulturális és egyéb feladatokat kapott. 1968 novemberében társadalmi, kulturális és szervezési feladatok ellátására került a Termelőszövetkezetbe, ahol később elnökhelyettesnek választották meg. 1974-1986-ig újra a volt Központi Leányiskola, az akkor már József Attila Általános Iskola igazgatója lett. Munkája során mindig az elvi-etikai szilárdság vezette. Munkája elismeréséül többek között az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésekben részesült. 1962-1972 között a Városi Tanács tagja. 1986. novemberben nyugdíjba ment, de társadalmi szerepvállalása ezután sem szűnt meg.

Kerekes Sándor Lajosné

1937. december 27.én született Hódmezővásárhelyen. Általános iskoláit Székkutason végezte, 1955 -ben szerzett oklevelet a Hódmezővásárhelyi Óvónőképzőben. A Nádor utcai óvoda volt az első munkahelye, ahol 1960. március 15-ig dolgozott. Hivatalból Székkutasra helyezték, ahol 1992-ig vezető óvónőként, majd egészségügyi okok miatt beosztottként dolgozott.

1960. július 2-án férjhez ment Kerekes Sándor Lajoshoz, aki a kereskedelemben, különböző ágaiban dolgozott. 1962. július 18-án megszületett Mária nevű lányuk. 2000-ben, férje halála után Hódmezővásárhelyre költözött, azóta itt él.

Erdős Péter tanár úr

A Szegedi Pedagógiai Főiskolán 1960-ban földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett. Mártélyon és Hódmezővásárhelyen tanított. 1969-től 1972-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán művészeti rajz, ábrázoló geometria és művészettörténet szakos középiskolai tanári diplomát is szerzett. 1975 óta önálló festőművészként dolgozik.

Nyaranta több helyen volt alkotótáborban, mint művésztanár 1978 és 2000 között. 1969-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Mártélyi Üdülőhely és Faluvédő-Szépítő Egyesületnek. Első önálló kiállítása Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban volt 1967-ben.

Azóta számos helyen volt tárlata Magyarországon és külföldön. A festészet mellett plasztikával is foglalkozik, plaketteket, rézdomborításokat, bronz dombormű portrékat készít, címert, emblémát és könyvborítót tervez.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!