Átvilágították a VÁFIKÁT – milliárdos a hiány

- Hirdetés -

A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítványt (VÁFIKA) 2006-ban alapította az Önkormányzat, mely városunkban Babakötvény néven híresült el. Az eredeti elgondolás az volt, hogy havonta 3600 Ft összeggel támogatja azokat a fiatalokat, akik Hódmezővásárhelyen születtek, végig itt éltek, és itt szeretnék megvenni első lakásukat. 2007-től havonta 4.000 Ft-ra emelték az összeget. Ebben a témában tartott sajtótájékoztatót Krupiczer Ferenc képviselő és Szabó Margit jelenlegi alelnök.

Krupiczer Ferenc rámutatott,

az összegeket nem utalta az Önkormányzat a VÁFIKA számlájára. Az alapító okiratban először az szerepelt, hogy a tárgyévet követő évben, a költségvetési rendelet elfogadásakor teljesítik a kifizetést. Az első pár hónapban még érkezett a támogatás, de aztán ez is megszűnt. Majd többször módosították az alapító okiratot, melynek következményeként 3 évente, majd 5 évente, végül 9 évente utalnak. De sajnos ebből sem lett semmi. Lényegében tartós, a közalapítvány céljainak megvalósulását segítő utalás nem történt

– mondta a képviselő.

A korábbi kuratórium tisztségviselői és a tagok lemondtak, nem működött a kuratórium. Nem tudtak ÁFA-t utalni, nem volt aláíró a kuratórium részéről. A korábbi felügyelőbizottság semmit nem tett. Az alapítvány közhasznúsági fokozata megszűnt, hivatalból törölték, mert nem felelt meg a közhasznúsági előírásoknak. Nagy bajba került az alapítvány, nincs meg az a vagyon, amelyből a támogatásokat ki lehetne fizetni.

Mikor megkaptam a kinevezésem a kuratórium elnöki tisztségére, levélben fordultam Bán Csaba korábbi elnökhöz. Több kérdést feltettem neki, melyekre konkrét, érdemleges válaszokat nem kaptam. Azonban levezette nekem, hogy mekkora összeg kell ahhoz, hogy a támogatásokat kit tudja fizetni a  VÁFIKA. Az összeg irgalmatlanul nagy: 1.849.842.000.- Ft. Mivel 2024-ben jelentkeznek az első érintettek, így könnyű belátni, hogy 1 milliárdnál nagyobb összegnek kellene a számlán lenni. Ehhez képest jelenleg 62 millió forint van a VÁFIKA számláján. -teszi hozzá a képviselő.

Összegezve, 2024-ben a hiány 1 787 842 000 Ft lesz.

Az ügy kivizsgálása során több szabálytalanságot is feltártak, melyről Krupiczer Ferenc tájékoztatta a sajtót:

 • 2012-ben módosítottak az alapító okiratot, mely szerint csak rászorultsági alapon lehet kifizetéseket teljesíteni. Így gyakorlatilag senki nem kaphat támogatást, hiszen a szociális alapon történő kifizetés ellentétben áll azzal, hogy lakást vásároljon. Hiszen azért rászorult, mert az induló tőkét nem tudja előteremteni. A rászorultságával zárja ki önmagát.
 • Nem találták nyomát annak, hogy szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást vezettek volna. Pedig ezt a számviteli törvény előírja. E nélkül bármilyen számlát ki lehetne állítani, sőt harmadik személy állíthatna ki a VÁFIKA nevében számlát. Igenis nagy jelentősége van a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának.
 • Eltűnt a házipénztár
 • Nem sokkal volt jobb a helyzet a Kinizsi u. 10. sz. ingatlannál sem, hiszen a bérlő itt sem teljesítette maradéktalanul a fizetési kötelezettségét. Végül a H-Fest Kft. megvásárolta az ingatlant a VÁFIKA szempontjából igen kedvezőtlen áron. 11 millió vagyonveszteség érte a VÁFIKA-t. Addig csűrték, csavarták, míg egy olyan megállapodást kötöttek, mely teljesen elfogadhatatlan egy normálisan működő közalapítványnál.
 1. A VÁFIKA céljaival össze nem egyeztethető 37 milliós kölcsön az önkormányzatnak 15 % kamatra. Ez az összeg azóta sem került vissza a VÁFIKA-hoz. Ez lehet, hogy tiltott pénzügyi tevékenység volt az Önkormányzat részéről?

- Hirdetés -

 • Raiffeisen Bank számlavezetés – kamat – tartozás – mínuszos számla.
 • ÁFA bevallások elmaradása a NAV felé – többszázezer forintbüntetések következtek.
 • A könyvelő díját nem fizették kik 2017 teljes és, 2018 darab év (ha jól emlékszem 10 hónap)
 • 2018 májusában került a közgyűlés elé a 2017-es beszámoló, melyet a közgyűlés elfogadott, de a kuratórium elnöke, Bán Csaba nem küldte meg a bíróságnak. Bár kétségtelen Bán Csaba lemondott a kuratórium elnöki tisztéről, Márki-Zay Péter polgármester úr levélben hívta fel a figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdése alapján: „ ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.” Ezért Bán Csaba megbízatása 2018. július 30-án szűnt meg, tehát minden olyan szabálytalanságért felelősségre vonható, mely ez alatt az idő alatt történt.
 • Bán Csaba tisztsége megszűnt 2018. július 30-án, de az akkori alelnök dr. Havasi Katalin jogszerűen vezette tovább a kuratóriumot. Havasi lemondott 2018. december 6-án, de az előbb említett Ptk. előírása miatt az ő tisztsége 2019. február 6-án szűnt meg. Havasi nem teljesítette kötelességeit. A 2018-as bevallás előkészítése az ő feladata lett volna.
 • A kuratórium nem teljesítette a fizetési kötelezettségét a Kinizsi u. 8. – 10.000 Ft tartozás az áramszolgáltatónak, a vezetéket levágták. Több év óta nincs ára az ingatlanban.
 • Találtunk egy pozitív intézkedést is. 2012.04.18. döntés született felszólítólevelek kiküldéséről a kintlévőségek beszedésére. (dr. Tóth Bernadett titkár) Bár nincs a birtokunkban olyan dokumentum, mely igazolná a felszólítólevelek kiküldését.

         H-MAXX Kft. fizet majdnem rendszeresen          254.000 Ft/hó

         Tornyai nem fizet                    130.000 Ft/hó

         Zsigmondy nem fizet               381.000 Ft/hó

         összesen:                                  765.000 Ft/hó

         kintlévőség:                              511.000 Ft/hó

         Ez a kintlévőség akkor már több hónapja fennállt.

 • Biankó utalási megbízások

Szabó Margit a VÁFIKA jelenlegi alelnöke elmondta, hogy az alapítvány működése egy furcsa piramisjátékra emlékezteti, mert úgy tűnik a cél nem a gyerekekről való gondoskodás volt, hanem hogy minél kevesebb pénz beadásával, minél több pénzt tudjanak kivenni. A VÁFIKA vezetése jogi lépéseket fog tenni.

Az esedékes kifizetések 2024-ben várhatóak, több mint 2 ezer egykori babát érint majd. 2024-ben a hiány több mint egy milliárd forint lesz.

A Hódpress sütiket használ a jobb működés érdekében. Rendben!